* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (ویژه دانشگاه آزاد)

ضرایب و گرایش های مجموعه روانشناسی براساس دفترچه آزمون سال 96

 

عناوین دروس امتحانی: 1- متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)، 2- علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، 3- آمار و روش تحقیق، 4- روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی، 5- روانشناسی رشد، 6- روانشناسی بالینی، 7- روانشناسی عمومی، 8- روانسنجی، 9- آزمون های شناختی هوش و استعداد، 10- روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان، 11- روانشناسی صنعتی - سازمانی، 12- روانشناسی اجتماعی، 13- رفتار سازمانی، 14- روانشناسی امور استخدامی، 15- بالندگی سازمانی، 16- روانشناسی تربیتی، 17- آموزش و پرورش کودکان استثنایی.

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1) روانشناسی عمومی
-
1 2 1
1
2
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0 0
0
2) روانشناسی بالینی
- 2 2 1
1
2
2
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0 0
0
خانواده 2 2 1
1
2
2
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0 0
0
3) سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) - 3 2 0
2
1
2
0 1 2
2 0 0
0
0
0
0 0
0
4) روانشناسی صنعتی و سازمانی - 4 2 0
2
0 0
0
0 0
0 0
2 2 3 3 3 0
0
5) روانشناسی بالینی کودک و نوجوان - 2 2 1 1
2
2
3 0
0
0
1 0
0 0 0
0 0
0
6) روانشناسی اسلامی
روانشناسی مثبت گرا 1 2 1
1
2
2
0 2
0
0
1
0
0
0
0
0 0
0
7) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
-
5 2 0
2 3 2
0
2
2 0
0 0
0
0
0
0 2 3
7) روانشناسی تربیتی
-
6 2 0 2 0 2
2
2
0
0
0 0
0
0
0
0 3 0

 

از سال 96 آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم تجمیع شده اند و بنابر دفترچه راهنمای آزمون ارائه شده از جانب سازمان سنجش برگزار می شوند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©