* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (کد 1133)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه یک روانشناسی بالینی سال 96

سال 96

رتبه یک روانشناسی تربیتی سال 96

سال 96

رتبه یک روانشناسی سال 96

سال 96

رتبه یک آموزش کودکان استثنایی سال 96

سال 96

رتبه 4 روانشناسی کودکان استثنایی سال 96

سال 96

رتبه 6 روانسنجی سال 96

سال 96

رتبه 6 روانشناسی تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 7 روانشناسی عمومی سال 96

سال 96

رتبه 8 روانشناسی آموزش کودکان استثنایی سال 96

سال 96

رتبه 9 روانشناسی عمومی سال 96

سال 96

رتبه یک روانشناسی سال 95

سال 95

رتبه 2 روانشناسی سال 95

سال 95

رتبه 3 روانشناسی سال 95

سال 95

رتبه 4 روانشناسی بالینی سال 95

سال 95

رتبه یک روانشناسی سال 94

سال 94

رتبه 2 روانشناسی سال 94

سال 94

رتبه 3 روانشناسی بالینی سال 94

سال 94

رتبه یک روانشناسی بالینی سال 93

سال 93

رتبه 6 روانشناسی بالینی سال 93

سال 93

رتبه یک روانشناسی سال 92

سال 92

رتبه یک روانشناسی سال 92

سال 92

رتبه 2 روانشناسی سال 92

سال 92

رتبه 4 روانشناسی سال 92

سال 92

رتبه 4 روانشناسی بالینی سال 92

سال 92

رتبه یک روانشناسی سال 91

سال 91

رتبه 3 روانشناسی بالینی سال 91

سال 91

رتبه 3 روانشناسی عمومی سال 91

سال 91

رتبه یک روانشناسی سال 90

سال 90

رتبه یک روانشناسی بالینی سال 89

سال 89

رتبه یک روانشناسی سال 89

سال 89

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©