* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی (کد 1133)

آزمون کارشناسی ارشد سال 96 در رشته مجموعه روان شناسی با ارائه یک دفترچه 310 سؤالی برگزار شد.

این دفترچه شامل دروس:

متون روان شناسی به انگلیسی با 30 سؤال،

آمار و روش تحقیق با 20 سؤال،

روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی با 20 سؤال،

روان شناسی رشد با 20 سؤال،

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی با 15 سؤال،

روان شناسی صنعتی و سازمانی با 15 سؤال،

روان شناسی اجتماعی با 15 سؤال،

رفتار سازمانی با 15 سؤال،

روان شناسی امور استخدامی با 15 سؤال،

روان شناسی بالینی با 20 سؤال،

روان شناسی عمومی با 15 سؤال،

آزمون های شناختی هوش و استعداد با 20 سؤال،

روان سنجی با 20 سؤال،

روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان با 15 سؤال،

بالندگی سازمانی با 15 سؤال،

روانشناسی تربیتی با 20 سؤال،

آموزش و پرورش کودکان استثنایی 20 سؤال می باشد.

برای این 310 سؤال 165 دقیقه مهلت پاسخگویی در نظر گرفته شده است که داوطلبان هر گرایش با توجه به ضرایب دروس، به دروس مرتبط با گرایش خود پاسخ می دهند.

 

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی کلیک کنید

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©