* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی (کد 1121) (سراسری)

 

برای مشاهده نام دروس و ضرایب رشته زبان انگلیسی مقطع کارشناسی ارشد ویژه دانشگاه سراسری، گرایش خود را انتخاب کنید:

 

  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • مترجمی زبان انگلیسی
  • آموزش زبان انگلیسی

دروس مشترک مجموعه زبان انگلیسی

در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه سراسری، درس زبان عمومي براي هر سه گرايش مشترك و براي هر گرايش دروس تخصصي جداگانه در نظر گرفته شده است.

« زبان عمومي »

از آنجائی که بخش عمومی منبع مشخصی ندارد، این بخش همیشه داوطلبان را با مشکل مواجه ساخته است. این بخش از ساختار، واژگان، کلوز تست و درک مطلب تشکیل شده است. كه در مجموع 60 سؤال را در آزمون سراسري 92 به خود اختصاص داده است.

بخش واژگان: جز کتاب 1100 واژه این بخش هم منبع مشخصی ندارد و داوطلبان عموماً کتاب‌هایی را در بازار تهیه می‌کنند که مولف واژگان سال‌های گذشته ی کنکور را جمع آوری کرده است.

بخش درک مطلب عموماً از سه متن همراه با 20 سوال تشکیل می شود.

دروس تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی

«تاريخ ادبیات»

منابع مورد استفاده کتاب های زیر هستند:

1- Abjadian, A. A Survey of English Literature. 2 vols. Tehran: SAMT, 2000.

2- Abrams, M. H. The Norton Anthology of English Literature. 5th Ed. New York and London: Norton, 1986.

3- Drabble, M. (ed.) The Oxford Companion to English Literature. 5th ed. Oxford: OUP, 1985.

4- Ousby, I. Cambridge Paperback Guide to Literature in English. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.

5- Sanders, A. The Short Oxford History of English Literature. 2nd ed. Oxford: OUP, 1999.

6- Sokhanvar, J. A Compendious History of English Literature. Tehran: SAMT.

کتاب دکتر ابجدیان را بدون شک می توان یکی از بهترین منابع در یادگیری تاریخ ادبیات دانست. در کنار این کتاب میتوان از کتاب تاریخ ادبیاتِ دکتر سخنور نام برد که با دقت و ظرافتی مثال زدنی نگارش شده است. در انتهای این گفتار 60 سوال از مباحث مطروحه آورده شده است. سوال های آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری در ادوار گذشته نیز در بخش های مختلف هر گفتار گنجانده شده اند.

«نقد ادبی»

گفتار ادبي مشتمل بر دو بخش است:

v پیشینه ی تاریخی

v رویکردهای نقد

از آنجائيكه پیشینه ی نقد ادبی به نوشته های افلاطون بر میگردد و همین امر سبب شده که بسیاری از کتاب های نقد، بحث خود را با افلاطون آغاز کنند بنابراين در بخش اول نوشتار حاضر نیز به اين مهم پرداخته شده است. در بخش دوم این گفتار به رویکردهای نقد ادبی پرداخته می شود. نقد ادبیِ معاصر از دهه های ابتدایی قرن بیستم با رهیافت هایی همچون "فرمالیسم روسی" و "نقد نو" راه خود را یافت؛ یا بهتر بگوییم، راه خود را از نقد سنتی جدا کرد. در مجموع برای این دو بخش 100 سوأل در نظر گرفته شده است. در نگارش این گفتار به منابع زیر فراوان رجوع شده است:

1- Bressler, C. E. Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice. New Jersey: Prentice-Hall, 1994.

2- Dutton, R. An Introduction to Literary Criticism. Essex: York Press, 1984.

3- Guerin, W. L. et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. 5th ed. Oxford: OUP, 2005.

4- Hall, V. A Short History of Literary Criticism. London: Merlin, 1964.

5- Tyson, L. Critical Theory Today. London and New York: Routledge, 2006.

جنبش هاي ادبي كه مشتمل بر مكاتب ادبي است.

Galens, David. (ed.) Literary Movements for Students. Boston: Gale and Thomson, 2002 .

Yeganeh, F. Literary Schools: A Reader. Tehran: Rahnama, 2002.

«اصطلاحات ادبي»

Abrams, M. H. A Glossary of Literary Terms. 7th ed. Boston: Thomson, 1999.

Baldick, C. The Concise Oxford Dictionary of Literary terms. Oxford: OUP, 2001.

Cudden, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Middlesex: Penguin Books, 1998.

Peck, J, and M. Coyle. Literary Terms and Criticism. New York: Palgrave MacMillan, 2002.

Sokhanvar, J. The Practice of Literary Terminology. Tehran: SAMT 1996.

مشتمل بر شعر، رمان و نمايش نامه هر دوره است.

Abrams, M. H. et al. The Norton Anthology of English Literature. 7th ed. 2 Vols. New York: W. W

. Norton, 1999

Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Poetry. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974

Beach, Christopher. The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry. New York: Cambridge University Press, 2003

«رمان»

رمان هاي جين آستن، اميلي برونته، شارلوت برونته، چارلز ديکنز، جورج اليوت، توماس هاردي، جوزف کنراد، دي اچ لارنس و ويرجينيا وولف

Hawthorn, Jeremy. Studying the Novel: An Introduction. New York: Edward Arnold, 1985

«نمايش نامه»

Perrine, Lawrence. Literature: Structure, Sound and Sense. Drama. 2nd ed. New York: Harcourt Brace, 1974

نمايش نامه هاي اصلي کريستوفر مارلو، ويليام شکسپير، اسکار وايلد، برنارد شاو، ساموئل بکت و هرولد پينتر. سخنور، جلال. ساخت نمايش. تهران: انتشارات رهنما، 1385


جدول ضرایب مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی (انگلیسی)، 2- زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی)، 3- زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی)، 4- زبان تخصصی (مترجمی زبان انگلیسی).

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
1) آموزش زبان انگلیسی
- 1 2
3
0
0
2) زبان و ادبیات انگلیسی
- 2 2
0
3
0
3) مترجمی زبان انگلیسی
- 3 2
0
0
3

دروس مشترک مجموعه زبان انگلیسی

در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه سراسری، درس زبان عمومي براي هر سه گرايش مشترك و براي هر گرايش دروس تخصصي جداگانه در نظر گرفته شده است.

« زبان عمومي »

از آنجائی که بخش عمومی منبع مشخصی ندارد، این بخش همیشه داوطلبان را با مشکل مواجه ساخته است. این بخش از ساختار، واژگان، کلوز تست و درک مطلب تشکیل شده است. كه در مجموع 60 سؤال را در آزمون سراسري 92 به خود اختصاص داده است.

بخش واژگان: جز کتاب 1100 واژه این بخش هم منبع مشخصی ندارد و داوطلبان عموماً کتاب‌هایی را در بازار تهیه می‌کنند که مولف واژگان سال‌های گذشته ی کنکور را جمع آوری کرده است.

بخش درک مطلب عموماً از سه متن همراه با 20 سوال تشکیل می شود.


دروس تخصصی مترجمی زبان انگلیسی

رشته ی مترجمی زبان انگلیسی در کنکور کارشناسی ارشد شامل پنج درس تخصصی می باشد. این دروس در دفترچه شماره دو در اختیار دانشجویان قرار می گیرند و شامل 60 سوال هستند. دروس تخصصی این رشته با ضریب 3 عبارتند از اصول و مبانی نظری ترجمه (یا نظریه های ترجمه) (30-24 سوال)، زبانشناسی (حدود 10 سوال)، ساخت مقابله ای زبان (حدود 10سوال)، واژه شناسی و دستور زبان فارسی (حدود 15 سوال)، و فنون (یا مهارت) ترجمه (حدود 5 سوال) می باشد. تعداد سوالات این دروس هر ساله تغییر می کنند اما با توجه به سوالات آزمون های چند سال اخیر می توان گفت که از تعداد سوالات فنون (یا مهارت) ترجمه کاسته شده و بر تعداد سوالات اصول و مبانی نظری ترجمه افزوده شده است.

اصول و مبانی نظری ترجمه

به تمامی دانشجویان توصیه می شود بیشترین زمان و توان را برای این درس بگذارند زیرا بیشترین تعداد سوالات تخصصی از این درس مطرح می شود و به همان نسبت حجم مطالبی که باید برای این درس مطالعه کنند زیاد است. منابع درس اصول و مبانی نظری ترجمه بر اساس اولویت مطالعه به صورت زیر می باشد:

Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies. London: Routledge, 2001. Offset by Yalda Qalam.

(5-6 سوال)

Newmark, Peter. A Textbook of Translation.London: Prentice Hall International, 1988.

(1-2 سوال)

Larson, M. L. Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence. New York: University Press of America, 1984.

(3-4 سوال)

Mollanazar, Hussein. Principles and Methodology of Translation.Tehran: SAMT, 1997.

(3-4 سوال)

Hatim, Basil and Jeremy Munday. Translation: An Advanced Resource Book (Part A). London: Routledge, 2004. Offset by Rahnama Publication.

(5-6 سوال)

فرحزاد، فرزانه. مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه شناسی (بخش اول). تهران:انتشارات یلدا قلم، 1383

(4-5 سوال)

شاتلورت، م. و کاوی، م. فرهنگ توصیفی اصطلاحات مطالعات ترجمه. مترجمان: فرحزاد، ف.، تجویدی،غ. و بلوری، م. تهران: انتشارات یلدا قلم. 1385

(5-6 سوال)

Baker, M. (1998). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge.

(4-5 سوال)

5 منبع اول در مقاطع مختلف دوره کارشناسی به دانشجویان مترجمی زبان آموزش داده می شوند. بدیهی است که دانشجویان به منظور کسب آمادگی لازم برای آزمون کارشناسی ارشد باید تمام فصول این منابع را مطالعه کنند. با توجه به حجم زیاد مطالب خواندنی برای این درس به داوطلبان توصیه می شود منابع را به همین ترتیب اولویت مطالعه کنند و دو منبع آخر را درصورت داشتن وقت مرور کنند. البته چنانچه دانشجویان یادداشت برداری کنند این حجم زیاد چندان طاقت فرسا نخواهد بود زیرا نظریات نظریه پردازان در تمام این منابع تکرار می شود. در این بین تنها دو منبع به زبان فارسی موجود است که به دانشجویان کمک می کند تا مطالب را بهتر درک کنند و معادل فارسی اصطلاحات این رشته را یاد بگیرند.

زبانشناسی

مهمترین منابع این درس عبارتند از:

Yule, G. (1996). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University.

(4-5 سوال)

Aitchison, J. (1999). Linguistics. London: Hodder Headline Plc.

(1-2 سوال)

Fromkin, V., Rodman, R. (1988). An Introduction to Language. Holt, Rinehart and Winston. INC.

(4-5 سوال)

دو کتاب اول، مبانی زبانشناسی را به زبانی ساده و قابل فهم بیان می کنند و معمولا در طول دوره کارشناسی به دانشجویان آموزش داده می شوند. کتاب سوم نسبت به دو کتاب قبلی جامع تر است و پیشنهاد می شود دانشجویان پس از مطالعه دو کتاب اول به سراغ آن بروند.

ساخت مقابله ای زبان

منابع این درس عبارتند از:

Keshavarz, Mohammad Hossein. Contrastive Analysis and Error Analysis.Tehran: Rahnama Publication, 1999.

(4-5 سوال)

Zia’Hosseini, Mohammad. Contrastive and Error Analysis. Rahnama Publication or Azad University Press (South Branch).

(4-5 سوال)

دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان باید با مفاهیمی چون بررسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها آشنا شوند. دو منبع بالا این مفاهیم را به زبانی ساده و روشن توضیح می دهند. با توجه به حجم کم این درس دانشجویان می توانند با مطالعه دقیق به راحتی از پس سوالات این بخش برآیند. در برخی از سالها سوالات این درس با درس زبانشناسی ادغام شده اند.

واژه شناسی و دستور زبان فارسی

در سالهای اول برگزاری آزمون ورودی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی سوالات واژه شناسی صرفا انگلیسی بودند اما طی سالهای اخیر(از سال 85 به بعد) از تعداد سوالات واژه شناسی انگلیسی کاسته شده است(می توان گفت تقریبا حذف شده اند) و این سوالات جای خود را به سوالات واژه شناسی فارسی داده اند. بی شک افزایش سوالات زبان فارسی می تواند تاکیدی باشد بر تسلط دانشجویان بر زبان مادری و مهارت آنها در ترجمه از انگلیسی به فارسی و برعکس. منبع زیر برای واژه شناسی انگلیسی معرفی شده است:

تجویدی، غلامرضا. واژه شناسی انگلیسی. تهران: انتشارات سمت.

منابع زیر نیز برای واژه شناسی و دستور زبان فارسی معرفی شده اند:

کلباسی، ایران. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371

(4-5 سوال)

شقاقی، ویدا. مبانی صرف واژه. تهران: سمت، 1386

(2-3 سوال)

افراشی، آزیتا. ساخت زبان فارسی. تهران: سمت، 1386

(2-3 سوال)

سوالات مربوط به ساختمان واژه در زبان فارسی بیشتر از کتاب دکتر کلباسی مطرح می شوند. سوالات مربوط به فرآیند های واژه سازی در زبان فارسی بیشتر از کتاب های دکتر شقاقی و دکتر افراشی مطرح می شوند.

از درس ویرایش فقط یک بار در آزمون کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری 5 سوال مطرح شد ولی در کنکور دانشگاه آزاد هر ساله سوالاتی از این درس مطرح می شود. منبع زیر برای مطالعه این درس پیشنهاد می شود:

سمیعی گیلانی، احمد. نگارش و ویرایش. تهران: سمت. 1385

فنون (مهارت) ترجمه

همان طور که قبلا هم گفته شد اهمیت این سوالات در آزمون های سراسری سال به سال کمتر شده است. در سال های نخست برگزاری آزمون ورودی از ترجمه متون سیاسی، اقتصادی، مطبوعاتی، اسناد، حقوقی، ادبی و مذهبی سوال مطرح می شد. اما با گذشت زمان از تعداد این سوالات بنا به دلایل مختلفی کاسته شد از جمله: ناکارآمد بودن این سوالات در سنجش توانایی های دانشجویان، سلیقه ای بودن جواب های صحیح، امکان یافتن گزینه صحیح با استفاده از تکنیک های تست زنی، امکان حذف گزینه های غلط با استفاده از دانش زبان عمومی و غیره. طی سالهای اخیر صرفا از متون ادبی و مذهبی سوال مطرح می شود. سه منبع زیر برای مطالعه این دروس پیشنهاد می شود:

Manafi Anari, Salar. An Approach to English Translation of Islamic Texts I. Tehran: SAMT, 1999.

Manafi Anari, Salar. An Approach to the English Translation of Literary and Islamic Texts II.Tehran: SAMT, 2001.

Elahi Ghomshei, Hossein. A Study of Islamic Texts in English Translation (II). Tehran: SAMT, 2005.

منابع زیر نیز برای مطالعه بخش های دیگر این درس پیشنهاد می شود. در آزمون دانشگاه آزاد از این منابع سوال مطرح می شود:

Farahzad, Farzaneh. Translating Advanced English Texts I.Tehran: Payame Noor University, 1374.

Khazaeefar, Ali. A Textbook of Literary Translation.Tehran: SAMT, 1382.

Raee Sharif, Masoud. Translation of Legal Correspondence and Deeds I. Tehran: SAMT, 2007.

Tajvidi, Golamreza. Translating Journalistic Texts I. Tehran: Payame Noor University, 1374.

Tajvidi, Golamreza. Translating Journalistic Texts II.Tehran: Payame Noor University, 1376.

Tajvidi, Golamreza. Translating Texts in Politics. Tehran: Payame Noor University, 1379.

فرحزاد، فرزانه. نخستین درسهای ترجمه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1369

البته طراحان سوال هر ساله تغییر می کنند اما تمام منابع معرفی شده در این مقدمه از اهمیت به سزایی برخوردار هستند. می توان ادعا کرد تاکید طراحان سوال بیشتر بر مسایل نظری است تا ترجمه عملی. در همین راستا انتشارات مدرسان شریف سعی در جمع آوری کتابی نموده است که شامل تمام سوالات آزمون های ورودی کارشناسی ارشد مترجمی زبان دانشگاه سراسری و آزاد و برای تمام سوالات پاسخ تشریحی در نظر گرفته شده است. همچنین در پایان هر فصل چند سوال از مطالب همان فصل با پاسخ تشریحی طرح شده است.در پایان کتاب نیز سوالات چهار گزینه ای مطرح شده اند که دانشجویان می توانند به عنوان خودآزمایی آنها را مرور کنند. امید است که این کتاب بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان برای آمادگی هر چه بیشتر برای کنکور کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی باشد.


جدول ضرایب مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی (انگلیسی)، 2- زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی)، 3- زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی)، 4- زبان تخصصی (مترجمی زبان انگلیسی).

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
1) آموزش زبان انگلیسی
- 1 2
3
0
0
2) زبان و ادبیات انگلیسی
- 2 2
0
3
0
3) مترجمی زبان انگلیسی
- 3 2
0
0
3

دروس مشترک مجموعه زبان انگلیسی

در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه سراسری، درس زبان عمومي براي هر سه گرايش مشترك و براي هر گرايش دروس تخصصي جداگانه در نظر گرفته شده است.

« زبان عمومي »

از آنجائی که بخش عمومی منبع مشخصی ندارد، این بخش همیشه داوطلبان را با مشکل مواجه ساخته است. این بخش از ساختار، واژگان، کلوز تست و درک مطلب تشکیل شده است. كه در مجموع 60 سؤال را در آزمون سراسري 92 به خود اختصاص داده است.

بخش واژگان: جز کتاب 1100 واژه این بخش هم منبع مشخصی ندارد و داوطلبان عموماً کتاب‌هایی را در بازار تهیه می‌کنند که مولف واژگان سال‌های گذشته ی کنکور را جمع آوری کرده است.

بخش درک مطلب عموماً از سه متن همراه با 20 سوال تشکیل می شود.


دروس تخصصی آموزش زبان انگلیسی

(( Teaching methodology ))

رشته ی آموزش زبان در آزمون کارشناسی ارشد شامل چهار درس در دو دفترچه میباشد. دفترچه ی شماره یک دفترچه ی درس عمومی شامل گرامر، واژگان، کلوز تست و درک مطلب که شامل 60 سوال با ضریب 2 میباشد. دفترچه شماره دو شامل سه درس روش تدریس (30 سوال)، آزمون سازی (15 سوال) و زبان شناسی (15 سوال) هر یک با ضریب 3 میباشد.

منابع درس روش تدریس در کنکور سراسری کارشناسی ارشد به ازای سهم هر منبع در سوالات بصورت دقیق و 95 الی 100 درصدی به شرح زیر میباشد:

Principles of Language Learning and Teaching; By Douglas H. Brown


Approaches and Methods in Language Teaching; By Jack C. Richards & Theodor Rodgers


Techniques and Principles in Language Teaching; By Diane Larsen-Freeman


Teaching by Principles; By Douglas H. Brown


Developing Second Language Skills; By Kenneth Chastain


Second Language Teaching and Learning; By David Nunan


در این بین، کتاب اول از اهمیت بیشتری نسبت به سایر منابع برخوردار است چرا که حدود یک سوم الی یک دوم سوالات از این منبع طرح میشود. اکثر سوالات مربوط به تئوری های زبان و یادگیری، تفاوت های فردی، سن، توانایی ارتباطی (communicative competence) و ... از این منبع پرسیده میشوند. اشکال این منبع نگارش بسیار سنگین آن است اما این منبع آنقدر جامع است که خواندنش برای درک سایر منابع ضروری و بسیار مفید است .سوالات مربوط به متدها اکثرا از کتاب دوم طرح می شوند. در سالهای دور، بعضا از کتاب سوم هم سوالهایی طرح می شد اما در سالهای اخیر تنها کتاب دوم مد نظر بوده است. اشکال این منبع نیز نگارش بسیار سنگین آن علاوه بر پرداختن بیش از حد به جزئیات است. منبع 3 در این مبحث ساده تر و روان تر است ولی فقط جهت درک بهتر منبع 2 مفید است و به خودی خود ارزش امتحانی ندارد. درباره مهارتهای زبانی سوالات بصورت متنوع از منابع 4 و 5 طرح میشوند. البته فصل دوم منبع 5 در مورد رابطه مغز و زبان نیز بسیار اهمیت دارد و منبع 4 نیز علاوه بر مهارت ها مطالب بسیار مهم دیگری را نیز شامل میشود که گهگاه مورد سنجش قرار میگیرند. منبع 4، به دلیل قلم روان تر و حجم کمتر و علاوه بر آن جدیدتر بودن، از منبع 5 آسان تر است. از منبع 6 نیز در سال 88، بخصوص در مورد مباحثی که مربوط به تئوری ها و دیدگاههای مدرن تر یادگیری زبان است (همچون رویکرد انسانگرایانه، تجزیه و تحلیل کلام، task-based language teaching و ...) سوالاتی طرح شد.

(( Linguistics ))

مهمترين منابع اين درس عبارت‌اند از:

The study of language; by G. Yule

An introduction to language; by V. Fromkin & Rodman & Hyams

Linguistics and language; by J. S. Flak; Parts 3,5,6,8 (316-350)

Essential introductory linguistics; by G. Hudson; chapters 1-8, 13-17, 19, 21, 24

ويژگي‌هاي هر يك از منابع ذكر شده به شرح زير مي‌باشد:

Yule : مطالب اين كتاب با زباني روان نوشته شده و بنابراين نويسنده خيلي به عمق مطلب وارد نشده است. اين كتاب ساده‌ترين منبع درس زبانشناسي است و خواندن آن براي شروع مباحث زبانشناسي توصيه مي‌شود. در ويراست جديد يك يا دو فصل در ساير فصل‌ها ادغام شده اند و مثال‌هاي جديدتري به برخي فصول اضافه شده است. با اين وجود ويراست دوم همچنان مي‌تواند جوابگوي نيازهاي داوطلبان باشد.

Fromkin: كتاب Fromkin كتاب ديگري است كه مطالب آن بسيار شبيه به كتاب Yule ولي بسيار كاملتر از آن مي‌باشد. اگرچه حجم اين كتاب زياد به نظر مي‌رسد، بخش قابل توجهي از آن شامل كاريكاتورهايي براي فهم بهتر مطالب و نيز تمرين‌هايي است كه در انتهاي فصل‌ها آورده شده است. از ويژگي‌هاي مشهود ويراست‌هاي جديد مي‌توان به اضافه شدن X-bar Theory به بخش Syntax و اضافه شدن Semantic Rules در بخش Semantics اشاره كرد.

Flak: منبع سوم Flak است كه يكي از منابع قديمي بوده و خيلي مورد توجه طراحان سوال نيست. فصل‌هاي مهم اين كتاب Syntax ،‌ Phonemics و Phonetics هستند كه در اين ميان بيشتر از Phonetics سوال طراحي شده و دو فصل ديگر كمتر از سوالات كنكور سهمي داشته‌اند. همانطور كه گفته شد به خاطر قديمي بودن كتاب ساير فصل‌ها اصلاً اهميتي ندارند (براساس آنچه در اين 10 سال در آزمون کارشناسی ارشد مشاهده است).

Hudson: اين كتاب تقريباً از كنكور 85 به منابع درس Linguistics اضافه شده است. برخلاف دو منبع اول كه مي‌توان از آنها براي درس گرفتن استفاده كرد، اين كتاب مطالب را به صورت پراكنده توضيح داده و بنابراين براي يادگيري مناسب نيست. از اين رو داوطلبان بايد مطالب را از هر يك از منابع بالا ياد بگيرند و از اين كتاب به عنوان منبع تكميلي استفاده كنند. طراحان سوال بيشتر از مثال‌هاي اين كتاب استفاده مي‌كنند و به همين خاطر به داوطلبان توصيه مي‌شود اصطلاحات Bold شده در متن و مثال‌ها را به دقت مطالعه كنند. نكته‌ي قابل توجه اين است كه اين كتاب بيش از حد به عمق مطالب وارد شده و مثال‌هاي زيادي در آن ذكر شده كه گاهي ممكن است تعريف را نقض كند. به عنوان مثال در Backformation مثالي آورده شده كه Part of speech را تغيير نمي‌دهد.

بزرگ‌ترين مشكلي كه داوطلبان با اين درس دارند مربوط به فصل Phonetics است. از آنجايي كه در اين قسمت دسته‌بندي‌هاي زيادي روي انواع صداها صورت گرفته (كه گاهي همپوشاني نيز بين اين دسته‌بندي‌ها مشاهده مي‌شود)، گاهي داوطلبان ترجيح مي‌دهند اين بخش را رها كنند و به ساير فصل‌ها بپردازند.

در بخش Phonology هم Phonological Ruleهاي بسياري وجود دارند كه اتفاقاً در سال‌هاي اخير مورد توجه قرار گرفته‌اند و به خاطر تعداد زياد نام‌هاي متعددي كه دارند ممكن است داوطلبان را دچار سردرگمي كند.

در قسمت Word-formation هم از آنجايي كه مثال‌هاي متنوعي وجود دارد (و همانطور كه گفته شد ممكن است تعريف را نقض كند) گاهي داوطلبان در تشخيص جواب صحيح ممكن است دچار مشكل شوند.

نمودارهاي درختي كه در مبحث Syntax وجود دارد براي برخي داوطلبان مشكل‌ساز مي‌شود. مخصوصاً با توجه به ويرايش جديد كتاب Fromkin كه در آن كمي تغيير در مدل اين درخت‌ها ايجاد كرده، داوطلبان با مشكل مواجه مي‌شوند. البته بايد اشاره شود كه سوالهايي كه مربوط به نمودارهاي درختي است اغلب سوالات پيچيده‌اي نيستند.

نهايتاً بخش Semantics شامل مطالب گسترده‌اي است كه به غير از كتاب Falk در سه كتاب ديگر به طور مفصل بحث شده است و شايد در اين بخش همپوشاني كمتري بين اين سه كتاب وجود داشته باشد، به عبارت ديگر هر يك از اين منابع مطالب جديدي را معرفي كرده‌اند كه در ديگري شايد ذكر نشده باشد يا كمتر توضيح داده شده باشد. در ساير سرفصل‌ها معمولاً داوطلبان دچار مشكل نمي‌شوند امّا پراكنده بودن اطلاعات در منابع مختلف مي‌تواند تا حدي چالش برانگيز باشد.

به دنبال آنچه دربالا ذکر شد انتشارات مدرسان شریف کتابی دارد که مطالب آن ادغام مطالب هر چهار منبع است. همانطور كه گفته شد مطالب اين منابع همپوشاني زيادي با يكديگر دارند كه ممكن است وقت داوطلبان با خواندن همه‌ي اين منابع تلف شود. مخصوصاً داوطلباني كه ديرتر تصميم گرفته‌اند در كنكور شركت كنند يا افرادي كه شاغل هستند و وقت كافي براي مطالعه ندارند. در اين كتاب سعي شده با حذف مقدمه‌هاي هر فصل، مثال‌هايي كه از ساير زبان‌ها ذكر شده‌اند و مطالب مشترك مجموعه‌اي براي داوطلبان گردآوري شود كه بتوانند با خواندن آن به فهم مطلوب و نسبتاً كاملي از همه‌ي سرفصل‌ها برسند. مطالب از هر چهار منبع به صورت منسجم كنار هم قرار گرفته‌اند به طوري كه داوطلبان مي‌توانند با خواندن اين كتاب اطمينان داشته باشند كه تمامي نكات مهم منابع را مرور كرده‌اند. همانطور كه گفته شد متن كتاب حاضر از چهار منبع بالا گرفته شده ولي گاهي براي فهم بيشتر مطلب، مولف خود با زبان ساده‌تر توضيح بيشتري ارائه كرده يا از ساير منابع مطالبي را ارائه كرده است. مثال‌هايي كه در انتهاي هر فصل آمده به داوطلبان كمك مي‌كند آنچه را مطالعه كرده‌اند بيازمايند و در بخش‌هايي كه احساس ضعف مي‌كنند بيشتر تمركز كنند. با كار كردن بر روي اين تست‌ها، داوطلبان آمادگي پيدا مي‌كنند تا بر روي تست‌هاي مبحثي سوالات آزمون کارشناسی ارشد كار كنند. از اين رو مي‌توان گفت اين كتاب جنبه‌ي خودآموز دارد كه ظرف مدت كمي داوطلبان مي‌توانند همه‌ي موارد مهم را مرور كرده و آماده‌ي شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسري شوند. از ديگر مشخصات اين كتاب بررسي و ارايه پاسخ تشريحي به تمامي سئوالات آزمون‌هاي دانشگاه دولتي در 15 سال گذشته و تست‌هاي دانشگاه آزاد در 10 سال گذشته مي‌باشد. مطالعه اين كتاب براي موفقيت در آزمون کارشناسی ارشد كافي مي‌باشد و ديگر لازم نيست داوطلبان به منابع ديگر مراجعه كنند.

(( Testing ))

منابع كتاب Testing به شرح زير مي‌باشد:

1) Testing language skills; by H. Farhady & A. Ja'far pour & P. Birijandi

2) Writing English language tests; by J. B. Heaton

3) Testing in language programs; by J. D. Brown; chapters 1, 2 (18-27), 3, 4, 5, 6(114-127), 7, 8

FJB : اين كتاب مهمترين منبع آزمون کارشناسی ارشد این رشته است و در تمامي اين سال‌ها مي‌توان گفت اكثر سوال‌ها از اين منبع طراحي شده‌اند. مخصوصاً فصل مربوط به Reliability و Validity از اهميت زيادي برخوردار است.

Heaton : كتاب Heaton بيشتر به نحوه‌ي تست كردن مهارت‌ها پرداخته است. هر چند در دو سه سال اخير از اين كتاب سوالي طراحي نشده اما بايد توجه داشت كه بخشي از درس آزمون‌سازي مربوط به بحث تست مهارت‌هاست و از اين رو داوطلبان بايد مطالبي را در اين زمينه بدانند. همچنين در انتهاي كتاب FJB نيز به بحث مهارت‌ها پرداخته شده است.

Brown : اين كتاب ضعف‌هاي كتاب فجب در بخش آمار را مانند بحث Normal Distribution جبران كرده و همينطور در مورد Test Functions هم در فصل‌هاي اول توضيحات بيشتري ارائه كرده است.

سه سال اخير 15 سوال در بخش آزمون‌سازي طراحي شده است كه اين تعداد در سال‌هاي قبل 20 سوال بود. همانطور كه ذكر شد فقط مي‌توان گفت از كتاب FJB بيشترين سوال طراحي مي‌شود.

بزرگترين چالش در اين درس بخش مربوط به آمار است. در دو قسمت داوطلبان با اعداد و ارقام سروكار دارند؛ يكي بخش مربوط به ارائه‌ي آمار مربوط به نمرات و ديگري در بخش مربوط به Reliability. داوطلبان به یاد داشته باشند كه احتياجي به حفظ همه‌ي فرمول‌ها ندارند و با معلومات رياضي در سطح دبيرستان مي‌توانند به سوالات آمار پاسخ دهند. گرايش ديگري كه داوطلبان دارند مربوط به بخش مهارت‌هاست كه معمولاً دچار سردرگمي در مورد منبع مناسب براي اين مبحث هستند. به علاوه سوالاتي كه از اين بخش طرح مي‌شوند شايد مستقيماً از منبع خاصي نباشد و داوطلبان بايد با خواندن منابع بالا بتوانند پاسخ سوالات كنكور را حدس بزنند. مدرسان شریف برای این درس اقدام به چاپ کتاب جامعی کرده است که هدف از نگارش اين كتاب برآوردن نيازهاي داوطلبان رشته‌ي آموزش زبان انگليسي در قسمت آزمون‌سازي آزمون كارشناسي ارشد است. در تأليف اين كتاب از سه منبع اصلي و مهم آزمون‌سازي استفاده شده است.
كتاب Testing Language Skills, From Theory to Practice by Farhady, Ja'farpur & Birjandi به عنوان منبع اصلي، و كتب Testing for Language Teachers by Arthur Hughes و An Encyclopedic dictionary of Language Testing by mousavi به عنوان منابع فرعي و كمكي به كار گرفته شده است. اگرچه كتاب Testing Language Skills به عنوان يكي از منابع جامع و كامل آزمون‌سازي در ميان داوطلبان شناخته شده است، نبود تست‌هاي آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته در اين كتاب يك نقطه‌ ضعف براي استفاده اين كتاب توسط داوطلبين كارشناسي ارشد محسوب مي‌شود. همچنين كتاب Testing for Language Teachers تمام مباحث مورد نياز در آزمون‌سازي را براي داوطلبان شامل نمي‌شود. از كتاب An Encyclopedic dictionary of Language Testing تنها به عنوان مرجعي براي مباحث آزمون‌سازي مي‌توان استفاده كرد زيرا بسياري از مباحث موجود در اين دايره المعارف آزمون‌سازي مورد نياز براي داوطلبان كارشناسي ارشد نيست. با توجه به موارد ذكر شده، در نگارش اين كتاب تلاش شده است كه از تمامي ويژگي‌هاي مثبت منابع ذكر شده استفاده شود. به علاوه، اضافه كردن تست‌هاي كنكورهاي سال‌هاي گذشته باعث كامل‌تر شدن اين كتاب به عنوان منبعي جامع براي داوطلبين شده است. اين كتاب داراي 15 فصل مي‌باشد. بعد از توضيح هر مبحث در هر فصل تلاش شده است كه از تست‌هاي كنكورهاي سراسري سال‌هاي گذشته به عنوان نمونه سوال استفاده شود و در پايان هر فصل تست‌هاي مختلفي از تمامي مطالب بيان شده در آن فصل آمده است.

يكي از مهمترين مشكلات داوطلبان رشته‌ي آموزش زبان انگليسي در بخش سوالات آزمون‌سازي، مبحث statistics in testing است به اين دليل كه بسياري از دانشجويان زبان انگليسي از گرايش‌هايي به غير از رياضي فيزيك در اين رشته پذيرفته شده باشند. در اين كتاب سعي شده است كه اين مبحث به طور واضح و كامل توضيح و تشريح داده شود و از مثال‌هاي متعددي براي درك بهتر مطالب استفاده شده است. ارايه تمام تست‌هاي 15 سال اخير دانشگاه‌هاي دولتي و تست‌هاي 10 سال اخير دانشگاه دولتي با پاسخ تشريحي از ديگر مشخصات اين كتاب است.


جدول ضرایب مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی(انگلیسی)، 2- زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی)، 3- زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی)، 4- زبان تخصصی (مترجمی زبان انگلیسی).

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
1) آموزش زبان انگلیسی
- 1 2
3
0
0
2) زبان و ادبیات انگلیسی
- 2 2
0
3
0
3) مترجمی زبان انگلیسی
- 3 2
0
0
3
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©