* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 زیست شناسی جانوری (کد 1214)

مجموعه زیست شناسی (تنه مشترک)

در آزمون کارشناسی ارشد علوم جانوري در درس مجموعه زیست شناسی 40 سؤال مطرح شده است که برخلاف آزمون‌های گذشته، هر درس تعداد 5 سؤال به خود اختصاص داده است. در بخش گیاهی 3 سؤال مرتبط با فیزیولوژی گیاهی و 2 سؤال از سیستماتیک گیاهی مطرح شده است. در بخش جانوری 1 سؤال از بافت شناسی 1 سؤال از فیزیولوژی 2 سؤال از جانور شناسی مهره داران و 1 سؤال از سیستماتیک جانوری آمده است. سؤالات بخش میکروبی تماما سوالاتی کلی از میکروب شناسی بوده است و اصول و مفاهیم تعریفی مورد پرسش قرار گرفته است. در سلولی و مولکولی 3 سؤال مربوط به سلولی و 2 سؤال مربوط به مولکولی می‌باشد. سطح سؤالات در این درس بسیار ساده می‌باشد و حتی با مطالعه کلی مطالب قابل پاسخگویی می‌باشند. در ژنتیک 1 سؤال از مبحث بیوتکنولوژی و 4 سؤال دیگر مربوط به سیتوژنتیک می‌باشد. سؤالات این بخش از پراکندگی برخوردار نبوده است و 80 درصد سؤالات از یک مبحث بود‌ه‌اند. در بیوشیمی 1 سؤال از متابولیسم و 3 سؤال از ساختار و 1 سؤال از بیوترمودینامیک آمده است. ظاهراً در آزمون 92 درس بیوشیمی متمرکز بر ساختار بوده است و در سایر گرایش ها نیز حدود 50 درصد سؤالات از ساختار بوده است. در بیوفیزیک 2 سؤال از مبحث روش‌های بیوفیزیک 1 سؤال از غشا 1 سؤال از زیست پرتوی و 1 سؤال از بیوفیزیک سلولی بوده است. در اکولوژی و تکامل هم 2 سؤال از بحث جمعیت و مفاهیم اکولوژیکی 1 سؤال از تکامل و 2 سؤال از عوامل موثر در پدیده‌های اکولوژیکی بوده است. شاید دشوار ترین درس در مجموعه زیست شناسی آزمون 93 (بهمن 92) دروس اکولوژی و تکامل و بخش جانوری بوده است. سایر سؤالات در سطح ساده طبقه‌بندی می‌شوند.


تکوین جانوری

درآزمون کارشناسی ارشد سال 93 در درس تکوین جانوری، طراحان سؤال به قسمت بافت شناسی نسبت به جنین شناسی توجه بیشتری داشته‌اند و تعداد سؤالات طرح شده مربوط به بافت شناسی بیشتر از جنین شناسی است.
سؤالات آزمون 93 نسبت به آزمون 92 دارای سطح دشواری بالاتری بوده و سؤالات بیشترجنبه مفهومی داشته اند.
گزینه های آزمون 92 نسبت به آزمون 93 طولانی‌تر و سؤالات دامنه گسترده تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌کشند.
اما درمورد مباحث مورد سؤال، به نظر می‌رسد درآزمون سال 93 جامعیت طرح تست از کلیه مباحث، بیشتر از آزمون سال 92 می‌باشد. این در حالی است که در هر دو آزمون به مبحث جنین شناسی عمومی، پستانداران، بافت های عصبی و حسی و دستگاه گوارش توجه ویژه‌ای شده است.
نکته قابل توجه این که در سال 93 از مبحث سیستم لنفاوی كه هر ساله اكثراً از آن تست طراحی می شد، سؤالي طراحي نشده است.


جانورشناسی

در آزمون کارشناسی ارشد سال 93 در درس جانورشناسی (بهمن 92)، مبحث مهره‌داران نسبت به بی مهرگان تعداد سؤالات بیشتری را به خود اختصاص داده است؛ و همچنین در مبحث بی‌مهرگان طراحان سؤال به بندپایان و نرم تنان توجه بیشتری داشته‌اند.
سؤالات آزمون 92 نسبت به آزمون 93 دارای سطح دشواری بالاتری بوده و سؤالات بیشتر جنبه مفهومی داشته‌اند، اما در سال 93 سؤالات حفظی اکثریت سؤالات را به خود اختصاص داده‌اند.
گزینه های آزمون 92 نسبت به 93 طولانی‌تر و سؤالات دامنه گسترده‌تری ازدانش مفهومی فرد را به چالش می‌کشد.
اما در مورد مباحث مورد سؤال، به نظر می‌رسد در آزمون سال 92 جامعیت طرح تست ازکلیه مباحث، بیشتر از آزمون سال 93 می‌باشد. این در حالی است که در آزمون‌هاي سال‌هاي 92 و 93 به مبحث نرم‌تنان، بندپایان، خزندگان و پستانداران توجه ویژه‌ای شده است.


فیزیولوژی جانوری

با توجه به بررسي و مقايسه آزمون‌‌هاي 2 سال اخير (سال‌هاي 93 و 92) رشته زيست‌شناسي جانوري مي‌توان گفت: در آزمون کارشناسی ارشد 93 (بهمن 92) درس فیزیولوژی جانوری دو تفاوت عمده با سال 92 داشت: اول اینکه در سال 92 تقریباً از تمام فصول به تعداد مساوی سؤال طراحي شده بود اما در سال 93 این شرایط حاکم نبوده و یک سوم سؤالات ازبخش دوم کتاب فيزيولوژي گایتون بود.
اما دومین و اصلی ترین تفاوت آزمون كارشناسي ارشد سال 92 نسبت به 93 (بهمن 92) ضریب سختی سؤالات است، بطوری که در كارشناسي ارشد 92 اکثر سؤالات مفهومی بوده اما در آزمون 93 به جز چند سؤال بقیه حفظی می باشند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©