* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی (کد 1108)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه 1 علوم اجتماعی سال 97

سال 97

رتبه 8 علوم اجتماعی سال 97

سال 97

رتبه 6 علوم اجتماعی سال 96

سال 96

رتبه 6 علوم اجتماعی سال 96

سال 96

رتبه 8 علوم اجتماعی سال 96

سال 96

رتبه یک علوم اجتماعی جمعیت شناسی سال 95

سال 95

رتبه یک علوم اجتماعی مردم شناسی سال 95

سال 95

رتبه یک علوم اجتماعی سال 94

سال 94

رتبه یک علوم اجتماعی سال 93

سال 93

رتبه یک علوم اجتماعی سال 92

سال 92

رتبه یک مددکاری اجتماعی سال 92

سال 92

رتبه یک علوم اجتماعی جامعه شناسی سال 92

سال 92

رتبه یک علوم اجتماعی سال 92

سال 92

رتبه یک علوم اجتماعی مردم شناسی سال 92

سال 92

رتبه یک علوم اجتماعی توسعه روستایی سال 92

سال 92

رتبه 9 علوم اجتماعی توسعه روستایی سال 92

سال 92

رتبه یک علوم اجتماعی جمعیت شناسی سال 91

سال 91

رتبه 4 علوم اجتماعی سال 91

سال 91

رتبه یک علوم اجتماعی سال 90

سال 90

رتبه یک علوم اجتماعی سال 89

سال 89

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©