* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی (کد 1108) (سراسری)

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه آزمون سال 97

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- روش تحقیق، 3- نظریه های جامعه شناسی، 4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، 5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، 6- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی، 7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی، 8- مردم شناسی فرهنگی، 9- نظریه های مطالعات جوانان، 10- آمار و ریاضی، 11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی، 12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها، 13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، 14- دانش اجتماعی مسلمین، 15- فلسفه اسلامی.

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1) مردم شناسی
- 1 2
2
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
2) جمعیت شناسی
- 2 2
2
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
3) جامعه شناسی
- 3 2
2
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0 0 0
4) برنامه ریزی رفاه اجتماعی - 5 2
2
2
0
0
0
0
0
0
0 4 0
0
0 0
5) جامعه شناسی انقلاب اسلامی - 3 2
2
2
0
0
3 0
0
0
0
0 0
0
0 0
6) مطالعات فرهنگی
- 6 2
1 1 0
0
0 2 1 0
0
0
0
0
0 0
7) مطالعات جوانان -
7 2
2 2 0
0
0
2
0 2 0
0
0
0
0 0
8) مدیریت خدمات اجتماعی - 6 2
1
1 0
0
0
2
1 0 0
0
0
0
0 0
9) مدیریت راهبردی فرهنگ - 6 2
1
1
0
0
0
2
1
0
0
0 0
0
0 0
10) برنامه ریزی توسعه منطقه ای - 8 2
2 2 0
0
0
0 0
0
0
0
4 0
0 0
11) برنامه ریزی گردشگری - 9 2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 0 0
12) دانش اجتماعی مسلمین - 10 2
3 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3 0
13) فلسفه علوم اجتماعی - 11 2
2 3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3
14) گردشگری مذهبی - 8 2
2 2 0
0
0
0
0
0
0
0
4 0
0 0
15) مطالعه اوقات فراغت - 7 2
2 2
0
0
0
2 0
2 0
0
0 0
0 0
16) پژوهش علوم اجتماعی
- 4 2
4 2
0
0
0
0 0
0 2 0
0
0
0 0
17) جامعه شناسی ورزشی *
- 3 2
2 2
0
0
3 0 0
0 0
0
0
0
0 0
18) توسعه محلی
1) شهری
8 2
2 2
0
0
3 0 0
0 0
0
4 0
0 0
2) روستایی
8 2
2 2
0
0
3 0 0
0 0
0
4 0
0 0

 

* پذیرش دانشجو در رشته جامعه شناسی ورزشی (رشته 17) فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

 

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©