* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 93 علوم و مهندسی باغبانی (کد 1305)

ازدیاد نباتات

به طور کلی سوالات آزمون 93 سطح دشواری بیشتری نسبت به سوالات آزمون 92 دارا بودند. با مطالعه دقیق کتاب جلد 1 و 2 کتاب ازدیاد نباتات دکتر خوشخوی به راحتی می‌‌توان به بیش از 90 درصد سوالات جواب داد . از جلد 3 تنها 1 سوال در سال 92 و 2 سوال در سال 93 آمده بود و تقریباً 50 درصد سوالات مربوط به جلد 2 و مباحث مربوط به تکثیر رویشی قلمه، پیوند و کوپیوند بود. بیشتر سوالات مربوط به جلد 1 نیز از مباحث بذر به خصوص خفتگی بذر می آید.
سوالات بحث خفتگی و تکثیر رویشی نظر ویژه‌ طراحان سوال را در این آزمون به خود اختصاص داده‌اند. بایستی توجه داشت که تمامی سوالات حفظی و راحت می باشند و فاقد پیچیدگی و دشواری خاصی می‌‍‌باشند.


خاکشناسی عمومی

در آزمون كارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس خاکشناسی عمومی بیشترین حجم سوالات آزمون مربوط به مباحث فیزیک خاک (6 سوال) و سپس مباحث شیمی خاک (4 سوال) می باشد و تعداد سوالات کمتری در دیگر مباحث مطرح شده است. البته تعداد سوالات مطرح شده در مبحث فیزیک خاک نسبت به کنکور 92 به تعداد 2 سوال افزایش یافته اما در عوض مباحث حاصلخیزی و شور سدیمی حذف شده است که در کنکور 92 از این مباحث 3 سوال مطرح شده است. سوال مطرح شده در مبحث تغذیه با اطلاعات خاکشناسی عمومی قابل پاسخ‌گویی نیست بلکه بایستی مباحث تغذیه گیاه و بیوشیمی را مطالعه نمود که البته برای رشته باغبانی این سوال می‌تواند معمولی باشد.
سوالات کنکور 93 دارای سطح دشواری خیلی بیشتری بوده و نسبت به سوالات کنکور 92 تعداد سوالات مفهومی و محاسباتی بیشتری را دارد و مباحث حفظی کمتری را پوشش می¬دهد.
اما در مورد مباحث مورد سوال، به نظر می‌رسد در آزمون کنکور 93 چندان با کنکور 92 تفاوتی ندارد چرا که دو تا مبحث حاصلخیزی و شورسدیمی حذف شده و مباحث بیولوژی و رنگ خاک اضافه شده است. برای رشته های زراعت و باغبانی مبحث حاصلخیزی خیلی مهمتر از مباحث بیولوژی و رنگ خاک است. اما با توجه به سوالات مطرح شده برای رشته زراعت در کنکور 93 به نظر می¬رسد سوالات برای رشته باغبانی از آنها مطرح شده و سوالات در واقع مشترک هستند اما با این تفاوت که تعداد سوالات کمتری برای باغبانی مطرح شده و همین امر هم باعث شده که پراکندگی سوالات به خوبی انجام نگیرد و مبحث حاصلخیزی حذف شود.


سبزی‌کاری

در آزمون كارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس سبزی‌کاری بیشترین حجم سوالات آزمون به حوزه سبزی‌های میوه‌ای مختلف مربوط می‌شود و تنها یك سوال محاسبه‌ای از مبحث سبزی‌های دانه‌ای سبزی‌های ریشه‌ای كه به طور معمول از آن سوال طرح می‌شود، مطرح شده است.
سوالات آزمون 93 دارای سطح دشواری بالاتری بوده و نسبت به سوالات آزمون 92 تنها مباحث حفظی ساده را مورد پرسش قرار نمی‌دهد، به عبارتی سبزی‌های میوه‌ای حوزه اصلی طرح سوالات بوده است؛ بالعكس آزمون سال 92 كه سبزی‌های چند ساله مبنای طرح سوالات بوده، سوالات حفظی اكثریت سوالات را به خود اختصاص داده‌اند. گزینه‌های آزمون 93 نسبت به 92 طولانی‌تر و سوالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد. در مورد مباحث مورد سوال، به نظر می‌رسد در آزمون سال 93 جامعیت طرح تست از كلیه مباحث، بیشتر از آزمون سال 92 می‌باشد.
نكته قابل توجه آن كه در آزمون 92 از مبحث مربوط به سبزی‌های غده‌ای و ریشه‌ای، قارچ كه هر ساله اكثراً موضوع تست‌های متعدد بود، سوالی مطرح نشده است.


فیزیولوژی پس از برداشت

به طور کلی سوالات آزمون 93 سطح دشواری بیشتری نسبت به سوالات آزمون 92 دارا بودند. با مطالعه دقیق کتاب فیزیولوژی پس از برداشت دکتر راحمی می توان به بیش از 90 درصد سوالات جواب داد . سوالات در این دو سال به صورت نسبتاً پراکنده طرح شده اند و تقریباً تمامی فصول را پوشش می دهند ولی آنچه مسلم است 50 درصد سوالات سال 93 و 40 درصد سوالات سال 92 از بحث فیزیولوژی و بیوشیمی آمده و به بحث اتیلن هم در هر دو سال توجه شده است. در سال 92، 4 سوال از بحث ساختار و ترکیب میوه‌ها بوده که در سال 93 هیچ سوالی از این بحث آورده نشده است.
بایستی توجه داشت که تمامی سوالات حفظی و راحت می¬باشند و فاقد پیچیدگی و دشواری خاصی می‌باشند و با خوب خواندن و دقت در مطالب به راحتی قابل پاسخگویی می‌باشند.


گلکاری

در آزمون كارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس گلکاری بیشترین حجم سوالات آزمون به گل‌های زینتی و چند ساله مربوط می‌شود و تنها یك سوال از مبحث چمن،گل‌های پیازی و گل‌های یکساله كه به طور معمول از آن سوال طرح می‌شود، مطرح شده است.
سوالات آزمون92 دارای سطح دشواری بالاتری بوده و نسبت به سوالات آزمون 93 تنها مباحث حفظی ساده را مورد پرسش قرار نمی‌دهد، به عبارتی گل‌های بریدنی و چند ساله حوزه اصلی طرح سوالات بوده است؛ بالعكس آزمون سال 92 كه گل‌های بریدنی حوزه اصلی طرح سوالات بوده و سوالات حفظی اكثریت سوالات را به خود اختصاص داده‌اند. گزینه‌های آزمون 92 نسبت به 93 طولانی‌تر و سوالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد.
اما در مورد مباحث مورد سوال، به نظر می‌رسد در آزمون سال 93 جامعیت طرح تست از كلیه مباحث، بیشتر از آزمون سال 92 می‌باشد.


گیاه شناسی

در آزمون كارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس گیاه شناسی بر عکس سال 92 سوالات خیلی متعادل‌تر بین گیاه‌شناسی 1 و گیاه شناسی 2 تقسیم شده اند. در واقع در سال 92 بیشتر سوالات مربوط به گیاه شناسی 1 بود که این روند در سال 93 عادلانه بین هر دو درس تقسیم شده است.
در سال 93 سوالات بیشتر شبیه سال 90 بوده است تا سال 92! چرا که در سال 92 اکثر سوالات مربوط به فیزیولوژی بوده که در درس جداگانه هم با همین نام برای داوطلبان می توانسته مورد سوال قرار بگیرد!
سوالات آزمون 93 اگر چه دارای سطح دشواری زیادی نبود اما داوطلب می بایستی کلیه بخش‌ها را یکسان مورد مطالعه قرار می داد و می توان گفت نسبت به سوالات آزمون 92 دارای سوالات تکراری یا مشابه بیشتری بوده است.
در سال 93 از 15 سوال مطرح شده 7سوال از گیاه 2 و 7 سوال از گیاه شناسی1 و 1 سوال هم ترکیبی داده شده است.
در سال 93 اگر داوطلب تست سالیان گذشته اعم از بیماری شناسی، باغبانی، هواشناسی و... را زده باشد غریب به 90% از سوالات برایش آشنا بوده و تنها 10% آن مبتنی بر ایده جدید بوده است.
در کل می توان بیان کرد دو درس گیاه شناسی1 و 2 بیشتر از آنکه نیاز به خواندن جزوات مختلف داشته باشد مستلزم یادگیری و تمرین هنر تست زنی و بازخوانی کنکورهای گذشته می باشد!


میوه کاری

در آزمون كارشناسی ارشد سال 93 (بهمن 92) در درس میوه کاری بیشترین حجم سوالات آزمون به میوه‌های مناطق معتدله، (انگور) مربوط می‌شود و تنها دو سوال از میوه‌های خشک و آجیلی كه به طور معمول از آن سوال طرح می‌شود، مطرح شده است.
سوالات آزمون 93 دارای سطح دشواری بالاتری بوده و نسبت به سوالات آزمون 92 تنها مباحث حفظی ساده را مورد پرسش قرار می‌دهد، به عبارتی میوه‌های ریز، میوه‌های مناطق معتدله، (انگور)حوزه اصلی طرح سوالات بوده است؛ بالعكس آزمون سال 92 كه میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری مبنای طرح سوالات بوده است و سوالات حفظی اكثریت سوالات را به خود اختصاص داده‌اند. گزینه‌های آزمون 91 نسبت به 92 سوالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد.
اما در مورد مباحث مورد سوال، به نظر می‌رسد در آزمون سال 93 جامعیت طرح تست از كلیه مباحث، بیشتر از آزمون سال 92 می‌باشد. نكته قابل توجه آن كه در آزمون 92 از مبحث میوه کاری عمومی، كه هر ساله اكثراً موضوع تست‌های متعدد بود، سوالی مطرح نشده است.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©