* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال 94 علوم و مهندسی باغبانی (کد 1305)

ازدیاد نباتات

در آزمون سال 94 بر خلاف آزمون‌های سال‌های گذشته از مباحث ساختار‌های افزایش و محیط کشت و همچنین مبحث افکندن سوالی مطرح نشده است. در مبحث تکثیر جنسی، تعداد سوالات مشابه سال 93 برابر 15 سؤال بود. در مبحث تکثیر جنسی، سوالات مربوط به خفتگی بذر و آزمون بذر نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. سطح سوالات این مبحث نسبت به سال قبل آسان‌تر شده است.
در مبحث قلمه تعداد سوالات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و از 7 سؤال در سال 93 به 4 عدد در آزمون امسال رسیده و سطح سوالات نسبت به سال قبل تغییری نکرده است.
در مبحث اصول ازدیاد رویشی نیز تعداد سوالات از یک سؤال در سال 93 به 2 سؤال در امسال افزایش یافته و سطح سوالات مانند سال قبل است.
در مبحث پیوند نیز تعداد سوالات از 5 سؤال در سال 93 به 4 سؤال در امسال کاهش یافته ولی سطح سوالات سخت‌تر شده و نیاز به مطالعه همزمان هر دو کتاب ازدیاد نباتات دکتر خوشخوی و کتاب دکتر جلیلی مرندی دارد. در مبحث کشت بافت نیز تعداد سوالات نسبت به سال قبل از یک به 3 افزایش داشته است. در این مبحث بهترین منبع برای مطالعه کتاب دکتر جلیلی مرندی است ولی این منبع نیز کافی نبوده به تنهایی و نیاز به مطالعه جزوه ازدیاد نباتات دکتر زمانی از دانشگاه تهران است.
سوالات 115، 117 و 118 از مباحث دروس سبزی کاری، میوه کاری و گلکاری هستند و در آزمون های سال های قبلی این دروس آمده اند و در هیچ یک از منابع ازدیاد نباتات به آن ها اشاره نشده است.


زبان تخصصی

در آزمون كارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) از 15 سوال درس زبان تخصصی برخلاف سال گذشته که تمام سوالات از فصل درک مطلب بود، 3 سوال از فصل واژگان و 12سوال از فصل درک مطلب طرح شده بود. زبان تخصصی در سال 94 از 3 متن تخصصی تشکیل شده بود و از سطح استانداردی برخوردار بود.


خاکشناسی

در آزمون كارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) در درس خاکشناسی بیشترین حجم سوالات آزمون مربوط به مباحث فیزیک خاک و سپس مباحث شیمی خاک می باشد و تعداد سوالات کمتری در دیگر مباحث مطرح شده است. البته تعداد سوالات مطرح شده در مبحث فیزیک خاک نسبت به کنکور 93 به تعداد 2 سوال افزایش یافته است.
سوالات کنکور 94 نسبت به سال 93 از سطح دشواری کمتری برخوردار بوده و نسبت به سوالات کنکور 93 تعداد سوالات مفهومی و محاسباتی بیشتری را دارد و مباحث حفظی کمتری را پوشش می دهد.
بیشتر سوالات کتاب های خاکشناسی عمومی دکتر شهلا محمودی و جزوه خاکشناسی عمومی دانشگاه تهران طرح شده است.


سبزی‌کاری و گلكاری

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 (بهمن ماه سال 93) رشته‌ مهندسی کشاورزی/ علوم باغبانی، در درس گلکاری/ سبزی‌کاری از 30 سوال، 2 سوال از فصل سبزی‌كاری عمومی، 5 سوال از فصل سبزی‌های میوه‌ای، 4سوال از فصل سبزی‌های پیازی، غده‌ای و ریشه‌ای، 1 سوال از فصل سبزی‌های برگی، 1 سوال از فصل قارچ، 1 سال از فصل سبزی‌های چندساله، 1 سوال از فصل كلم‌ها، 1 سوال از فصل گل‌های گلدانی، 1 سوال از فصل گل های فصلی، 4 سوال از فصل چمن‌كاری و گیاهان پوششی، 3 سوال از فصل درختان زینتی، 3 سوال از فصل گلكاری عمومی، 1 سوال از فصل گل‌های بریده و 1 سوال از فصل گل‌های پیازی و 1 سوال از سیکاس طرح شده است. بیشتر سوالات از فصول سبزی‌های میوه‌ای و عمومی و گلکاری عمومی و درخت و درختچه‌های زینتی مطرح شده كه اهمیت این فصول را در آ‌زمون 94 نشان می‌دهد. به طور كلی سوالات امسال نسبت به سال گذشته حفظی‌تر و ساده‌تر بود چرا كه سوالات سال 93 در تمامی مباحث سطحی بالاتر و مفهومی‌تر داشت و گزینه‌های آزمون 93 نسبت به 92 طولانی‌تر و سوالات دامنه گسترده‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد.


فیزیولوژی پس از برداشت

به طور کلی آزمون امسال نسبت به سال قبل از لحاظ بودجه‌بندی سوالات تغییری نکرده و از لحاظ سطح سوالات آسان‌تر شده است. اکثر سوالات از کتاب دکتر راحمی بوده و به نظر می‌رسد که اساتید دانشگاه شیراز طراح اصلی سوالات می‌باشند. تنها 2 سوال 137 و 149 از جزوه پس از برداشت دکتر بابالار ـ دانشگاه تهران بوده و پاسخگویی به آن‌ها با مطالعه منابع معمول امکان‌پذیر نیست.


گیاه شناسی

در آزمون امسال برخلاف چند سال اخیر دوباره تمرکز سوالات در بحث رده‌بندی گیاهان بوده به طوری که تعداد این سوالات از 5 سؤال در سال 93 به 10 سؤال در آزمون امسال رسیده است. ضمنا سطح سوالات نسبت به سال گذشته سخت‌تر می‌باشد. بهترین منبع برای مطالعه این بخش و پاسخگویی به سوالات آن، مطالعه جزوه گیاه‌شناسی دکتر وزوایی ـ دانشگاه تهران است.
در مبحث مورفولوژی دستگاه زایشی کاهش تعداد سوال از 4 سؤال در سال 93 به 2 سؤال در آزمون امسال را داشته‌ایم که سطح سوالات مشابه آزمون سال قبل است. هر 2 سوال از متن کتاب دکتر قهرمان می‌باشند.
در مباحث سلول و بافت گیاهی نیز تعداد سوالات تغییر نکرده است ولی سطح سوالات سخت‌تر شده و سوالات از متن کتاب دکتر قهرمان می‌باشند.
در مباحث فتوسنتز و تنفس و مورفولوژی دستگاه رویشی نیز بر خلاف سال‌های گذشته سوالی در آزمون امسال نیامده است.


میوه کاری

در آزمون کارشناسی ارشد سال 94 (بهمن ماه سال 93) رشته‌ مهندسی کشاورزی/علوم باغبانی، در درس میوه‌کاری در آزمون كارشناسی ارشد سال 94 (بهمن 93) 30 سوال همانند سال قبل در این درس مطرح شده است كه شامل 3 سوال از فصل توت فرنگی، 2 سوال از فصل خشكباری‌ها،2 سوال از فصل میوه‌های دانه‌دار، یك سوال از فصل کیوی، یك سوال از فصل خرما،دو سوال از فصل تمشک و بلوبری، 3 سوال از فصل مركبات، یك سوال از فصل زیتون، یك سوال از فصل انار، 5 سوال از فصل انگور، 1 سوال از فصل میوه‌های هسته‌دار، یك سال از فصل موز،یک سوال از فصل میوه های گرمسیری ، 5 سوال از فصل میوه کاری عمومی و یک سوال از فصل میوه های معتدله مطرح شده است. تعداد سوالات حفظی در سال 94، 11 سوال و تعداد سوالات 19 سوال می‌باشد. به طور كلی سطح سوالات سال 93، در تمام مباحث از سال 94 بالاتر، مفهومی‌‌تر و دشوارتر بودند. سوالات آزمون 94 دارای سطح دشواری کمتری نسبت به آزمون 93 بوده و نسبت به سوالات آزمون 93 اکثراً مباحث حفظی ساده تا متوسط را مورد پرسش قرار می‌دهد. گزینه‌های آزمون 93 نسبت به 94 سوالات دامنه گسترده‌‌تری از دانش مفهومی فرد را به چالش می‌كشد. همانند آزمون 93 میوه‌های ریز (انگور) و میوه‌‍‌کاری عمومی حوزه اصلی طرح سوالات بوده است؛ بالعكس آزمون سال 92 که میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری مبنای طرح سوالات بوده است و بیشتر سوالات از جزوه میوه‌های گرمسیری دكتر مختار حیدری دانشگاه رامین اهواز، جزوه میوه‌های معتدله دكتر حیدری دانشگاه رامین اهواز، جزوه میوه‌های معتدله دكتر ارشادی دانشگاه همدان و كتاب میوه‌های ریز دكتر جلیل مرندی طرح شده بود.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©