* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی (ویژه دانشگاه آزاد)

ضرایب و گرایش های مجموعه علوم تربیتی براساس دفترچه آزمون سال 96

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، 2- آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، 3- روان شناسی تربیتی، 4- روش ها و فنون تدریس، 5- مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 6- مدیریت آموزشی، 7- تکنولوژی آموزشی، 8- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، 9- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، 10- نظارت و راهنمایی، 11- تعلیم و تربیت اسلامی، 12- آموزش و پرورش تطبیقی، 13- روانشناسی رشد.

 

رشته گرایش
کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1) برنامه ریزی درسی
- 1 2 0 2 3 2
2 0 0 3 0
0
0
0
2) تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت اسلامی
2 2 1 2
2 4 0 0
1 0
0
3
0
0
3) مدیریت آموزشی
- 3 2 2 0 2
2
3 0 0 2 3 0
0
0
4) آموزش و بهسازی منابع انسانی
- 4 2 2 0 2
2
3 0 0 2
2 0
0
0
5) آموزش بزرگسالان
- 5 2 0
0 3 2
2
1 2
2 0 0
0
0
6) تحقیقات آموزشی
- 6 2 3 2 0 2
0 0
2 0
0
0
0
0
7) تکنولوژی آموزشی
- 7 4 0
2 3 0
0 4 2
2 0 0 0
0
8) مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
- 8 2 3 2 1 0
3
0 2 3 2 0
0
0
9) علوم تربیتی
1) آموزش و پرورش تطبیقی
1 2 2
0 3
3 0 0
0 2
0
0
2
2
2) آموزش و پرورش ابتدایی
1 2 2
0
3
3 0
0 0 2
0
0
2 2
3) آموزش و پرورش پیش دبستانی
1 2 2
0 3
3 0
0 0 2
0
0
2 2

 

در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 96، دو رشته «علوم تربیتی 1» و «علوم تربیتی 2» تجمیع و در قالب رشته «مجموعه علوم تربیتی» مطرح شده اند.

 

از سال 96 آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم تجمیع شده اند و بنابر دفترچه راهنمای آزمون ارائه شده از جانب سازمان سنجش برگزار می شوند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©