* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی (کد 1117)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه 2 علوم تربیتی مدیریت آموزشی سال 96

سال 96

رتبه 2 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 2 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 2 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 4 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 6 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 6 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 7 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 8 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 9 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه 9 علوم تربیتی سال 96

سال 96

رتبه یک علوم تربیتی 1 سال 95

سال 95

رتبه 3 علوم تربیتی 1 سال 95

سال 95

رتبه 2 علوم تربیتی سال 94

سال 94

رتبه 2 علوم تربیتی برنامه ریزی درسی سال 94

سال 94

رتبه 2 علوم تربیتی سال 94

سال 94

رتبه 2 علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی سال 94

سال 94

رتبه 3 مدیریت آموزشی سال 94

سال 94

رتبه یک مدیریت آموزشی سال 92

سال 92

رتبه یک علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی سال 92

سال 92

رتبه 2 علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی سال 92

سال 92

رتبه 4 علوم تربیتی سال 92

سال 92

رتبه 5 علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی سال 92

سال 92

رتبه 6 علوم تربیتی سال 92

سال 92

رتبه یک علوم تربیتی سال 91

سال 91

رتبه یک علوم تربیتی مدیریت آموزشی سال 91

سال 91

رتبه 2 علوم تربیتی مدیریت آموزشی سال 91

سال 91

رتبه یک علوم تربیتی برنامه ریزی درسی سال 90

سال 90

رتبه یک علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی سال 90

سال 90

رتبه یک علوم تربیتی سال 89

سال 89

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©