* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی (کد 1102)

برای مشاهده ی متن مصاحبه با رتبه های برتر کارشناسی ارشد، روی عکس یا نام داوطلب موردنظر کلیک کنید.

 

رتبه 1 علوم جغرافیایی گردشگری سال 97

سال 97

رتبه 2 جغرافیا برنامه ریزی شهری سال 97

سال 97

رتبه 2 جغرافیا گردشگری سال 97

سال 97

رتبه 4 جغرافیا سال 97

سال 97

رتبه 5 جغرافیا سال 97

سال 97

رتبه 9 جغرافیا سال 97

سال 97

رتبه 10 جغرافیا سال 97

سال 97

رتبه 7 علوم جغرافیایی سال 96

سال 96

رتبه 1 جغرافیا سال 95

سال 95

رتبه یک جغرافیا سال 94

سال 94

رتبه یک علوم جغرافیایی سال 94

سال 94

رتبه یک جغرافیا گردشگری سال 94

سال 94

رتبه یک جغرافیای سیاسی سال 93

سال 93

رتبه یک جغرافیا سال 93

سال 93

رتبه یک جغرافیای سیاسی سال 92

سال 92

رتبه یک جغرافیای طبیعی سال 92

سال 92

رتبه 3 جغرافیا سال 92

سال 92

رتبه 4 جغرافیا سال 92

سال 92

رتبه 8 علوم جغرافیا سال 92

سال 92

رتبه یک جغرافیا سال 91

سال 91

رتبه 2 علوم جغرافیایی سال 91

سال 91

رتبه 2 جغرافیا سال 91

سال 91

رتبه یک جغرافیا سال 90

سال 90

رتبه 2 جغرافیا سال 89

سال 89

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©