* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافیایی (کد 1102) (سراسری)

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم جغرافی براساس دفترچه آزمون سال 99

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- فلسفه جغرافیا، 3- آمار و احتمالات، 4- آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، 5- ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، 6- مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، 7- جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، 8- برنامه ریزی شهری، 9- جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، 10- برنامه ریزی روستایی، 11- برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، 12- مخاطرات طبیعی و انسانی، 13- جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، 14- ژئوپلتیک، 15- جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، 16- جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)، 17- جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، 18- دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری).

 

رشته گرایش
کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1) آب و هواشناسی
1) سینوپتیک
1 2
1
2
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) تغییر اقلیم
3) آب و هواشناسی محیطی
2) ژئومورفولوژی
1) ژئومورفولوژی نظری
2 2
1
2
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) ژئومورفولوژی و آمایش محیط
3) جغرافیا و برنامه ریزی شهری
1) آمایش شهری
3 2
1
1
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) محیط زیست شهری
3) برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
4) کاربری اراضی و ممیزی املاک
4) جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
1) توسعه اقتصاد روستایی
4 2
1
1
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2) برنامه ریزی کالبدی - فضایی
3) مدیریت توسعه پایدار روستایی
5) برنامه ریزی آمایش سرزمین
- 5 2
1
2
0
0
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
6) مخاطرات محیطی
- 6 2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
8) جغرافیا سیاسی
1) آمایش سیاسی فضا
7 2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
2) ژئوپلیتیک
3) مطالعات ایران
8) جغرافیا و دفاع مقدس - 8 2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3
0
9) طبیعت گردی(اکوتوریسم)
- 9 2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
10) جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
1) برنامه ریزی فضایی
9 2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
3
2) مجتمع های گردشگری
3) گردشگری شهری
4) گردشگری روستایی
11) جغرافیای نظامی
- 8 2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
3
0
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©