* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل (کد 1130) (سراسری)

دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل براساس دفترچه آزمون سال 99

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- مبانی علم سیاست، 3- جامعه شناسی سیاسی، 4- اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، 5- اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام)، 6- تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون)، 7- جهان سوم و مسائل آن، 8- نظام های سیاسی تطبیقی، 9- حقوق بین الملل عمومی، 10- سازمان های بین المللی، 11- تاریخ روابط بین الملل، 12- تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز، 13- روش پژوهش، 14- سیاست و حکومت منطقه مرتبط (آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا)،15-سیاست گذاری عمومی،  16- سیاست و حکومت در ایران ، 17- حوزه های سیاست گذاری (امنیتی خارجی ، حقوقی ، سلامت، محیط زیست ، آموزشی) .

 

رشته گرایش
کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1) علوم سیاسی
-
1 1
2
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) روابط بین الملل
- 2 1
0
0
2
1
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
دیپلماسی کنترل تسلیحات
3) مطالعات منطقه ای
- 3 2
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
0
0
0
4) اندیشه سیاسی در اسلام
- 4 1
2
1
0
2
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
5) دیپلماسی و سازمان های بین المللی
- 5 2
1
0
2
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
6) *تربیت مربی علوم سیاسی
- 1 1
2
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7) سیاست گذاری عمومی
- 6 1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
2
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©