* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه حقوق (کد 1126)

آزمون کارشناسی ارشد سال 94 در رشته مجموعه حقوق با ارائه یک دفترچه 310 سؤالی برگزار شد.

این دفترچه شامل دروس:

متون حقوق به زبان انگلیسی با 30 سؤال،

حقوق مدنی با 20 سؤال،

حقوق تجارت با 15 سؤال،

آیین دادرسی مدنی با 15 سؤال،

متون فقه با 20 سؤال،

حقوق جزای عمومی با 15 سؤال،

حقوق جزای اختصاصی با 20 سؤال،

حقوق بین الملل عمومی با 20 سؤال،

حقوق اداری با 15 سؤال،

حقوق اساسی با 15 سؤال،

حقوق مدنی (تعهدات) با 15 سؤال،

حقوق بین الملل خصوصی با 15 سؤال،

آیین دادرسی کیفری با 15 سؤال،

حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری با 15 سؤال،

سازمان های بین المللی با 15 سؤال،

دروس ویژه رشته های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده با 35 سؤال،

حقوق ارتباطات با 15 سؤال می باشد.

برای این 310 سؤال در مجموع 120 دقیقه مدت پاسخگویی در نظر گرفته شده است که داوطلبان هر گرایش با توجه به ضرایب دروس، به دروس مربوط به گرایش خود پاسخ می دهند.

 

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل کلیک کنید

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل کلیک کنید

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل کلیک کنید

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی کلیک کنید

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی اقتصادی کلیک کنید

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق عمومی کلیک کنید

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری کلیک کنید

جهت دانلود منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست کلیک کنید

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©