* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد شیمی (ویژه دانشگاه آزاد)

ضرایب و گرایش های مجموعه شیمی براساس دفترچه آزمون سال 96


عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی)، 3- شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی)، 4- شیمی فیزیک (دروس شیمی فیزیک 1 و 2، کوانتوم و طیف سنجی)، 5- شیمی آلی (دروس آلی 1، 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی)، 6- شیمی کاربردی (اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی 1 و 2، اصول تصفیه آب و پساب های صنصعتی و خوردگی فلزات).

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
شیمی
1) شیمی فیزیک
1 1 1
1
2
1 0
2) شیمی آلی
2 1 1 1
1
2 0
3) شیمی معدنی
3 1 1
2
1
1
0
4) شیمی تجزیه
4 1 2 1
1 1
0
5) شیمی کاربردی
5 1 1
1
1
1
2
6) فیتوشیمی 2 1 1 1
1
2 0
7) نانوشیمی 7 1 1
1
1
1
1
8) آموزش شیمی 1 1 1
1
2 1 0
9) پیشرانه
5 1 1
1
1
1
2
10) شیمی پلیمر 2 1 1 1
1
2 0
11) شیمی دارویی 2 1 1 1
1
2 0
12) شیمی کاتالیست 6 1 1
1
1
1
0
13) شیمی دریا
6 1 1
1
1
1
0
14) شیمی و فناوری اسانس
5 1 1
1
1
1
2


از سال 96 آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم تجمیع شده اند و بنابر دفترچه راهنمای آزمون ارائه شده از جانب سازمان سنجش برگزار می شوند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©