* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


بسته های آموزشی کارشناسی ارشد علوم زمین (کد 1201) (سراسری)

 

مدرسان شریف برای داوطلبانی که محدودیت زمانی دارند و به هر دلیلی نمی توانند در کلاس های حضوری شرکت کنند، بسته های پیشنهادی بسیار جامع و مفیدی در نظر گرفته است که با استقبال فراوانی از سوی داوطلبان سراسر کشور رو به رو شده است.

 

این بسته ها زیر نظر اعضای دپارتمان آموزشی هر رشته تهیه شده که شامل موارد زیر است:

* مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی (حضوری و اینترنتی)

* پکیج های آموزشی:

- مجموعه کتب و جزوات تخصصی موردنیاز هر رشته

- کتاب مشاوره، برنامه ریزی و اطلاعات مفید هر رشته

- DVD آموزش مجازی درس زبان به همراه کتاب زبان عمومی

- دو مرحله آزمون خودسنجی به همراه پاسخنامه تشریحی

* آزمون های آزمایشی (16 مرحله):

- آزمون های آزمایشی حضوری کشوری

- آزمون های آزمایشی اینترنتی کشوری

 

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش پترولوژی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 چینه شناسی
4 سنگ شناسی
5 مجموعه سوالات
6 ژئوشیمی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی اقتصادی
9 زمین شناسی ساختمان
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش اقتصادی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 زمین شناسی زیست محیطی
4 سنگ شناسی
5 مجموعه سوالات
6 ژئوشیمی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی اقتصادی
9 زمین شناسی ساختمان
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 چینه شناسی
4 سنگ شناسی
5 مجموعه سوالات
6 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی مهندسی
9 زمین شناسی ساختمان
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش آب شناسی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 زمین شناسی زیست محیطی
4 آب های زیرزمینی
5 مجموعه سوالات
6 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی مهندسی
9 زمین شناسی ساختمان
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 چینه شناسی
4 دیرینه شناسی
5 مجموعه سوالات
6 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی نفت
9 زمین شناسی ساختمان
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 چینه شناسی
4 سنگ شناسی
5 مجموعه سوالات
6 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی نفت
9 زمین شناسی ساختمان
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش سنجش از دور یا زمین شناختی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 زمین شناسی زیست محیطی
4 سنگ شناسی
5 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
6 زمین شناسی ایران
7 زمین شناسی مهندسی
8 زمین شناسی ساختمان
9 مجموعه سوالات
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش مهندسی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 زمین شناسی زیست محیطی
4 سنگ شناسی
5 آب های زیرزمینی
6 زمین شناسی ایران
7 زمین شناسی مهندسی
8 زمین شناسی ساختمان
9 مجموعه سوالات
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش زیست محیطی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 ژئوشیمی
4 زمین شناسی زیست محیطی
5 مجموعه سوالات
6 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
7 آب های زیرزمینی
8 زمین شناسی مهندسی
9 زمین شناسی اقتصادی
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش زمین شیمی)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 ژئوشیمی
4 سنگ شناسی
5 مجموعه سوالات
6 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی زیست محیطی
9 زمین شناسی اقتصادی
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی

 

پکیج های آموزشی
مجموعه علوم زمین (گرایش زمین شناسی نفت)
ردیف نام کتاب
1 زبان عمومی
2 زبان تخصصی
3 چینه شناسی
4 زمین شناسی زیست محیطی
5 مجموعه سوالات
6 رسوب شناسی و پترولوژی سنگهای رسوبی
7 زمین شناسی ایران
8 زمین شناسی نفت
9 زمین شناسی ساختمان
مکمــل
2 مرحله آزمون خودسنجی
کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
DVD آموزش مجازی زبان عمومی
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
توجه: برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن2966-021تماس حاصل نمایید.
مصاحبه با رتبه های برتر

رتبه 7 زمین شناسی سال 96

رتبه 8 زمین شناسی سال 96

رتبه یک زمین شناسی سال 95

به جرأت می‌توانم بگویم کتاب زبان عمومی و کتاب‌های تخصصی مجموعه زمین‌شناسی مدرسان شریف به دلیل جامعیت حرف اول را می‌زدند

رتبه 1 زمین شناسی 94

کیفیت کتاب‌های مدرسان شریف بسیار خوب و قابل قبول بود به ویژه در بخش تست‌های ارائه شده که کاملاً به روز بود و پاسخ‌های تشریحی داشت.

رتبه 1 زمین شناسی 94

کتاب‌های مدرسان شریف از نظر ساختاری کتاب‌های بسیار خوبی هستند مخصوصاً کتاب مجموعه سوالات کنکور سال‌های اخیر.

رتبه 2 زمین شناسی 94

باید اشاره کنم که سوالات مدرسان شریف از نظر انطباق و تشابه در سوالات بسیار نزدیک به آزمون اصلی بود که این مساله باعث از بین رفتن اضطراب من در جلسه آزمون بعد از دیدن سوالات شد.

رتبه 1 زمین شناسی 93

كتاب‌هاي مدرسان را به دوستان، داوطلباني كه براي كنكور آماده مي‌شوند پيشنهاد مي‌كنم، زيرا هم جامع است و هم در آن از نكات كليدي كنكور، مثال و ... استفاده شده است.

رتبه 1 زمین شناسی 93

كيفيت كتاب‌ها از هر حيث قابل قبول بود و به من كمك كرد تا با نمونه سوالات سال‌هاي گذشته آشنا شوم.

رتبه 1 زمین شناسی 91

شرکت در آزمون ها باعث کاهش استرس شده و به علت تطابق سوالات با آزمون اصلی بسیار مفید است.

رتبه 3 زمین شناسی 91

رتبه 1 زمین شناسی 90

من با استفاده از راهنمایی و تجربیات مشاورین و همچنین با توجه به روحیاتم، برنامه کاملی برای رسدن به موفقیتم درنظر گرفته بودم.

رتبه 1 زمین شناسی 89

اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©