* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


گرایشها و موقعیتهای شغلی کارشناسی ارشد علوم زمین (کد 1201)

گرایشهای کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین:

این رشته دارای 11 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد سال 96 می‌باشد:

1ـ پترولوژی

2ـ زمین شناسی اقتصادی

3ـ زمین ساخت (تكتونیك)

4ـ آب‌زمین شناسی

5ـ چینه‌ نگاری و دیرینه شناسی

6ـ رسوب‌شناسی و سنگ‌های رسوبی

7ـ زمین شناسی نفت

8ـ زمین شناسی مهندسی

9ـ زمین شناسی زیست محیطی

10ـ زمین شیمی

11- سنجش از دور زمین شناختی

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©