* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت (ویژه دانشگاه آزاد)

ضرایب و گرایش های مجموعه مدیریت (آزمون سراسری) براساس دفترچه آزمون سال 95

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، 3- ریاضی و آمار، 4- تئوری های مدیریت، 5- اقتصاد خرد و کلان، 6- مالیه عمومی و بودجه، 7- مدیریت منابع انسانی، 8- تحقیق در عملیات، 9- مدیریت مالی، 10- مدیریت تولید، 11- بازاریابی، 12- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، 13- مبانی کارآفرینی، 14- حسابداری مالی و صنعتی، 15- اصول و مبانی نشر، 16- دانش حمل و نقل، 17- دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل.

 

رشته گرایش
کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1) مدیریت بازرگانی
1) بازاریابی
1 3
2
2
3
2
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2) بازاریابی بین المللی
1 3
2
2
3
2
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
3) تجارت الکترونیک
1 3
2
2
3
2
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4) مدیریت استراتژیک
1 3
2
2
3
2
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
5) بازرگانی داخلی
1 3
2
2
3
2
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
6) کارآفرینی
1 3
2
2
3
2
0
0
2
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2) مدیریت دولتی
1) توسعه منابع انسانی
2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2) طراحی سازمان های دولتی
2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3) بودجه و مالی عمومی
2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4) خط مشی گذاری عمومی
2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5) مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6) مدیریت تحول
2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7) مدیریت رفتار سازمانی
2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3) مدیریت صنعتی
1) تحقیق در عملیات
3 3
2
3
3
2
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2) تولید و عملیات
3 3
2
3
3
2
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3) مدیریت عملکرد
3 3
2
3
3
2
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4) مدیریت زنجیره تامین
3 3
2
3
3
2
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
5) مدیریت کیفیت و بهره وری
3 3
2
3
3
2
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
6) مدیریت پروژه
3 3
2
3
3
2
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4) مدیریت فناوری اطلاعات
1) کسب و کار الکترونیک
4 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2) مدیریت منابع اطلاعاتی
4 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
3) سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
4 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
4) مدیریت دانش
4 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
5) مدیریت تکنولوژی
1) نوآوری تکنولوژی
5 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2) انتقال تکنولوژی
5 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3) استراتژی های توسعه صنعتی
5 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4) سیاست های تحقیق و توسعه
5 3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
6) مدیریت مالی
- 6 2
2
3
2
3
0
0
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
7) کارآفرینی 1) کسب و کار جدید
7 3
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
3 0 0
0
0
2) گردشگری
7 3
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
3 0
0
0
0
3) فنآوری اطلاعات
7 3
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
3 0
0
0
0
4) سازمانی
7 3
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
3 0
0
0
0
5) بین الملل
7 3
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
3 0
0
0
0
6) توسعه
7 3
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2
0
3 0
0
0
0
7) کسب و کار الکترونیکی
7 3
2
3
2
2
0
0
0
0
0
2 0
3 0
0
0
0
8) مدیریت منابع انسانی
1) مدیریت منابع انسانی اسلامی
8 3
2
2
3
2
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2) مدیریت منابع انسانی بین الملل
8 3
2
2
3
2
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3) مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی
8 3
2
2
3
2
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
4) مدیریت استراتژیک منابع انسانی
8 3
2
2
3
2
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
9) مدیریت نشر
- 9 3
2
2
3
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
3
0
0
10) مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
- 10 4
2
3
2
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
11) مالی
1) مهندسی مالی و مدیریت ریسک
6 2
2
3
2
3
0
0
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
2) بانکداری
6 2
2
3
2
3
0
0
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
3) بیمه
6 2
2
3
2
3
0
0
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
4) مستغلات
6 2
2
3
2
3
0
0
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
5) حقوق مالی
6 2
2
3
2
3
0
0
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
6) تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
6 2
2
3
2
3
0
0
0
4
0
0
4
0
4
0
0
0
12) مدیریت بازرگانی دریایی
- 11 4
2
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
13) مدیریت بحران
- 2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14) مدیریت سازمان های دولتی
1) مالی و اقتصادی
2 3
2
2
3 2
3 3
0
0
0 0 0 0
0
0 0
0
2) منابع انسانی و روابط کار
2 3
2
2
3
2 3
3
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0
3) برنامه ریزی و نظارت
2 3
2
2
3
2
3 3
0 0
0 0 0 0
0
0 0
0
15) مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
- 2 3
2
2
3
2
3
3
0
0
0 0 0 0
0
0 0
0


از سال 96 آزمون های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم تجمیع شده اند و بنابر دفترچه راهنمای آزمون ارائه شده از جانب سازمان سنجش برگزار می شوند.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©