* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


تعداد سوالات و منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق (کد 1251)

تعداد سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق

رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد در سال 96 نسبت به سال های قبل از نظر تعداد سوالات و همچنین از نظر نحوه برگزاری تغییرات عمده ای داشته است که به آن اشاره خواهد شد.

بر خلاف سال های گذشته که رشته مهندسی برق به صورت دو دفترچه ای برگزار می شد در سال 96 به صورت ارائه یک دفترچه برگزار گردید همچنین تعداد سوالات نیز تغییراتی داشت.

 

دروس دفترچه در تمامی گرایش ها مشترک (با ضرایب متفاوت)

زبان عمومی و تخصصی مجموعاً 30 سوال

ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات) مجموعا 15 سوال

مدارهای الکتریکی 1 و 2 : 15 سوال

سیستمهای کنترل خطی: 12 سوال

الکترونیک 1 و 2 و  سیستم های دیجیتال (1): 15 سؤال

سیگنال ها و سیستم ها: 12 سوال

ماشین های الکتریکی (1 و 2) و تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی: 15 سؤال

الکترومغناطیس: 12 سوال

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی: 12 سوال

دفترچه شامل 138 سؤال و مدت زمان پاسخگویی برای آن 270 دقیقه در نظر گرفته شده است.

 

جهت دانلود فایل PDF منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی برق کلیک کنید

 

برای مشاهده منابع کارشناسی ارشد مهندسی برق اینجا کلیک کنید.

زبان عمومی و تخصصی:

1- کتاب مدرسان شریف

2- English for the students of power, Electronics control & communications (منوچهر حقانی)


معادلات دیفرانسیل:

1- کتاب مدرسان شریف

2- معادلات دیفرانسیل بویس


ریاضیات مهندسی:

1- کتاب مدرسان شریف

2- ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

3- متغیرهاي مختلط، تألیف چرچیل


آمار و احتمالات مهندسی:

1- کتاب مدرسان شریف

2- آمار ریاضی تألیف والپول

3- مبانی احتمال تألیف شلدون راس

4- نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی


مدارهاي الکتریکی:

1- کتاب مدرسان شریف

2- نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: دکتر پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران

3- کتاب مدارهاي الکتریکی دکتر هدتنی

4- رهیافت حل مسأله در مدارهاي الکتریکی تألیف محمود دیانی


الکترونیک:

1- کتاب مدرسان شریف

2- تحلیل و طراحی مدارهاي الکترونیک (مهندس تقی شفیعی) جلد 1 و 2

3- مبانی الکترونیک، تألیف دکتر میر عشقی، جلد 1

4- مدارهاي میکروالکترونیک، تألیف عادل صدرا، کنت اسمیت، ترجمه حمید ملکان و هاله اسدي


ماشین هاي الکتریکی:

1- کتاب مدرسان شریف

2- ماشین الکتریکی تألیف بیم باهارا، ترجمه دکتر میر سلیم

3- ماشین الکتریکی (تحلیل- بهره برداري- کنترل) تألیف دکتر سن، ترجمه دکتر عابدي و مهندس نبوي

4- ماشینهاي الکتریکی، تألیف سلمون، ترجمه دکتر لسانی

5- ماشین الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، تألیف دکتر ال هاواري ترجمه دکتر عبادي

6- مبانی ماشین الکتریکی، تألیف چاپمن، ترجمه دکتر جواد فیض


کنترل خطی:

1- کتاب مدرسان شریف

2- مهندسی کنترل، تألیف بنجامین کو ترجمه علی کافی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

3- کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دکتر جبه دار و دکتر خاکی صدیق


الکترومغناطیس:

1- کتاب مدرسان شریف

2- الکترومغناطیس میدان و موج، چنگ، ترجمه دکتر پرویزجبه دار مارالانی (Electromagnetic, wave and field bycheneg)

3- الکترودینامیک گریفیث


تجزیه و تحلیل سیستم:

1- کتاب مدرسان شریف

2- سري شومز (DSP)

3- سیگنالها و سیستم ها، تألیف اپنهام، ایلن ویلنگی، ترجمه مهندس مجید ملکان و مهندس محمود دیانی


تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1:

1- کتاب مدرسان شریف

2- بررسی سیستم هاي قدرت، تألیف هادي سعادت

3- بررسی سیستم هاي قدرت، تألیف نگرس، ترجمه دکتر مهرداد عابدي، انتشارات امیر کبیر

4- بررسی سیستم هاي قدرت، تألیف احد کاظمی

5- بررسی سیستم هاي قدرت، تألیف گلاور

6- بررسی سیستم هاي قدرت، تألیف استیونسون

 


الکترونیک و دیجیتال:

1- کتاب مدرسان شریف

2- طراحی و تحلیل مدارهاي منطقی دیجیتال تألیف نلسون

3- اصول طراحی دیجیتال تألیف واکرلی

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©