* اطلاعات ناب و بی نظیر در مورد اینکه:
- چرا باید در آزمون های آزمایشی شرکت کنیم؟!
- چگونه تشخیص دهیم جامعه آماری کدام مؤسسه بالاتر است؟!
- چگونه تشخیص دهیم کیفیت سؤالات کدام مؤسسه مطلوب تر است؟
- چگونه بهترین مؤسسه را برای آزمون های آزمایشی انتخاب کنیم؟


نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد نانوفناوری - نانومواد (کد 1273) (سراسری)

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد نانوفناوری - نانومواد براساس دفترچه آزمون سال 99

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضیات مهندسی، 3- شیمی کاربردی، 4- فیزیک جدید، 5- شیمی فیزیک و ترمودینامیک، 6- یکی از دروس ذیل به انتخاب داوطلب (1- خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، 2- پدیده های انتقال «انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال حرارت»، 3- الکترونیک (1و2)، الکترومغناطیس مهندسی).

 

رشته گرایش کد ضریب
ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2
3
4
5
6
نانو فناوری
نانو مواد
1
1
1
1
1
1
2
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©