برنامه دوره های حضوری آزمون IELTS در سال 93

برنامه کلاس های عادی IELTS در سال 93

امتحان شفاهی امتحان کتبی

تاریخ پایان

تاریخ شروع روز و ساعت دوره تعداد جلسات دوره عادی
93/10/25 93/10/25 93/10/18 93/07/03

پنج شنبه ها

14 تا  18

16 جلسه 4 ساعته

(64 ساعت)

MSLD

SoloIELTS

93/11/23 93/11/23 93/11/16 93/08/01

پنج شنبه ها

14 تا  18

16 جلسه 4 ساعته

(64 ساعت)

MSLD

SoloIELTS

بعد از تعطیلات نوروز بعد از تعطیلات نوروز 93/11/28 93/09/06

پنج شنبه ها

14 تا  18

16 جلسه 4 ساعته

(64 ساعت)

MSLD

SoloIELTS

 

برنامه کلاس های نیمه فشرده IELTS در سال 93

دوره تعداد جلسات

روز و ساعت دوره

تاریخ پایان تاریخ شروع امتحان کتبی امتحان شفاهی

MSLD

OddIELTS

21 جلسه 3 ساعته

(63 ساعت)

روز های فرد (یکشنبه - سه شنبه)

9-12

15-18

18-21

93/07/03

93/10/18

93/10/18

93/10/18

93/11/23 93/11/23 93/11/16 93/08/01

 

16 جلسه 4 ساعته

(64 ساعت)

MSLD

SoloIELTS

بعد از تعطیلات نوروز بعد از تعطیلات نوروز 93/11/28 93/09/06

پنج شنبه ها

14 تا  18

16 جلسه 4 ساعته

(64 ساعت)

MSLD

SoloIELTS

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©