بخش نگارش Writing آزمون TOEFL

بخش نگارش Writing

زمان بندی: 50 دقیقه

سوالات:

اين بخش به دو قسمت تقسيم مي‌شود:

· قسمت تلفيقي (:(integrated در قسمت تلفيقي، در ابتدا داوطلب بايد متن کوتاهي (حدود250 تا 300 کلمه) را خوانده و سپس به سخنرانی کوتاهي كه مرتبط با اين متن است  گوش بدهد. در نهايت با استفاده از اطلاعاتي که از متن و سخنراني بدست آمده، داوطلب بيست دقيقه فرصت دارد تا به سوال مطرح شده‌ به صورت تایپ شده (در حدود 150 تا 225 کلمه)  پاسخ دهد.

· قسمت مستقل ((independent:در اين قسمت به داوطلب سی دقيقه فرصت داده مي‌شود تا انشاء کوتاهي (حدود 300 کلمه) درمورد يک موضوع خاص بنويسد.

انواع سوالات بخش نوشتاری

· Task 1 (integrated)

Language Skills used : reading, listening,and writing

Topics : academic

Source of response: details from materials given

· Task 2 (independent)

Language skills used: writing

Topics : choose a side

Source of response: opinion

نمره دهی: به هر یک از دوقسمتنمره ای از 0 تا 5 تعلق می گیردکه به نمره ای از 0 تا 30 تبدیل می شود.

بخش تلفیقی بر اساس شش استاندارد نمره دهی می شود:

· Development

· Organization

· Grammar

· Vocabulary

· Accuracy

· Completeness

و بخش مستقل بر اساس چهار استاندارد نمره دهی می شود:

· Development

· Organization

· Grammar

· Vocabulary

 

Score

Level

24–30

Good

17–23

Fair

1–16

Limited

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©