میهمانِ, گرامی، خوش آمدید!
نامِ کاربری گذرواژه: به‌خاطر داشته باش

بحث درباره کنکور کارشناسی ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعات
(1 ، بازدید کننده) (1) میهمان
 • صفحه:
 • 1
 • 2
 • 3

نامِ بحث: بحث درباره کنکور کارشناسی ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعات

سخت ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ #28084

 • محمد
خیلی سخت بود

پاسخ‌به: بحث درباره کنکور کارشناسی ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ #28325

 • میلاد
به نظر من این سوالات در کلید اشتباه دارند و دلایلم هم میگذارم دوست دارم نظر دیگران رو هم بدونم

سوال 40:
• بزرگترین عدد همیشه در برگ ذخیره می شود.
این مورد صحیح میباشدزیرا اگر خلاف این مساله صادق باشد و بزرگترین گره در برگ نباشد این گره حداقل یک فرزند خواهد داشت و خاصیت هرم کمینه حفظ نخواهد شد زیرا که این گره از فرزند خود بزرگتر خواهد بود.
• سومین کوچکترین عنصر ( با فرض وجود حداقل سه عنصر در درخت) حتما در فرزند ریشه ذخیره می شود.
این مورد نادرست است و با یک مثال نقض این مساله قابل اثبات است

همانطور که مشاهده می شود سومین کوچکترین عنصر کلید 3 می باشد که در اینجا فرزند ریشه نیست ولی خاصیت هرم کمینه حفظ شده است
• عملیات حذف کوچکترین عنصر در زمان O(1) انجام می شود
در حذف عنصر از هرم کمینه که به صورت درخت دودویی پیاده سازی شده گره ریشه را حذف کرده و آخرین گره در آخرین سطح درخت را جایگزین آن می کنیم و درخت را دوباره تبدیل به هرم کمینه می کنیم از آنجایی که ارتفاع درخت از مرتبه logn می باشد در بدترین حالت باید این گره به آخرین سطح درخت منتقل شود که مرتبه زمانی حذف کوچکترین عنصر در این حالت O(logn) خواهد بود. پس این گزینه نیز نادرست است
• Kامین کوچکترین عنصر نمی تواند در سطحی بیش از k + 1 در درخت قرار گیرد
این مورد نیز با یک مثال نقض رد می شود. اولین کوچکترین عنصر در یک هرم کمینه همواره در ریشه درخت قرار می گیرد ولی بر طبق این مورد این عنصر در سطح 2 نیز می تواند قرار گیرد که این امر نادرست است.
با توجه به موارد بالا تنها اولین مورد درست می باشد و سه مورد دیگر نادرست است ولی در کلید اولیه گزینه 2 به عنوان جواب انتخاب شده که این گزینه بیان می کند که دو مورد از موارد بالا درست است ولی جواب درست گزینه 1 می باشد.

سوال 42:
الف) هر الگوریتم مرتب سازی ناپایدار مبتنی بر مقایسه را می توان بدون افزایش پیچیدگی آن به گونه پایدار آن تغییر داد.
در این حالت الگوریتم Heapsort را در نظر می گیریم که نمی توان آنرا بدون افزایش پیچیدگی به الگوریتمی پایدار تبدیل کرد. به عنوان مثال کلید های
1 8 3 7 2 2 9 ( از چپ به راست) در صورت استفاده از heapsort ترتیب اولیه دو کلید 2 تغییر می کند و راهی بدون افزایش پیچیدگی برای حل آن وجود ندارد.
ب) ارتفاع درخت تصمیم هر الگوریتم مرتب سازی مبتنی بر مقایسه Ω(nlogn) است که n تعداد اعداد می باشد
این مورد درست است زیرا هر درخت تصمیم گیری برای مرتب سازی n عنصر n! برگ دارد و بنابراین حداقل ارتفاع آن از مرتبه logn! است که logn! از مرتبه nlogn می باشد

با توجه به توضیحات بالا گزینه 2 درست می باشد ولی در کلید اولیه گزینه 1 به عنوان پاسخ مشخص شده است
سوال 43:
فرض الگوریتم دایکسترا در یافتن کوتاهترین مسیر عدم وجود یال با وزن منفی است و به همین دلیل راسی که در هر مرحله انتخاب و فاصله اش از مبدا مشخص می شود دیگر هرگز مورد بررسی قرار نخواهد گرفت حال آنکه همواره با استفاده از یال با وزن منفی همواره می توان مسیر بهتری ایجاد کرد پس گزینه 4 صحیح است ولی در کلید گزینه 2 انتخاب شده است
سوال 44:
• LCS(A,B,C) = LCS(LCS(A,,C)
برای این مورد چند حالت را بررسی می کنیم
1. LCS(A, بزرگتر از LCS(A,B,C) است در این حالت C نقش گلوگاه را خواهد داشت و زمانی که LCS(LCS(A,,C) محاسبه شود زیر دنباله مشترک را C تعیین می کند و در این حالت دو طرف تساوی هم ارز یکدیگر خواهند بود
2. LCS(A, کوچکتر از LCS(A,B,C) است این حالت امکان پذیر نمی باشد زیرا زیر دنباله دو دنباله از سه دنباله محدودیت کمتری می تواند ایجاد کند و هرگز کوچکتر نخواهد بود
3. LCS(A, برابر LCS(A,B,C) است که در این حالت نتیجه LCS(A, زیر دنباله ای را تولید می کند که در C نیز وجود دارد و در نتیجه دو طرف تساوی هم ارز خواهند بود
پس می توان نتیجه گرفت مورد اول صحیح می باشد
• LCS(LCS(A,,C) = LCS(A,LCS(B,C))
طبق مورد اول LCS(LCS(A,,C) = LCS ( A,B,C) میباشد پس به جای عبارت سمت چپ م توان LCS(A,B,C) را قرار داد پس عبارتی که بررسی می شود تبدیل می شود به LCS(A,B,C) = LCS(A,LCS(B,C)) حال این مورد نیز مانند مورد اول اثبات می شود
1. LCS(B,C) بزرگتر از LCS(A,B,C) است که در این صورت A مانند گلوگاه عمل می کند و زمانی که نتیجه LCS(B,C) با A مقایسه شود حاصل نهایی را A تعیین خواهد کرد و نتیجه همان LCS(A,B,C) می باشد
2. LCS(B,C) کوچکتر از LCS(A,B,C) مشابه استدلال مورد قبلی این حالت غیر ممکن است
3. LCS(B,C) برابر LCS(A,B,C) میباشد که در این حالت نتیجه LCS(B,C) در A وجود دارد و با مقایسه با A نتیجه نهایی تولید می شود.
پس این مورد نیز صحیح می باشد
• LCS(A,REV(A))=0
این مورد نادرست است زیرا کاراکتر های دو دنباله A و REV(A) یکسان می باشد و تنها ترتیب آنها تغییر کرده پس حداقل طول زیر دنباله مشترک آنها برابر 1 خواهد بود

با توجه به استدلال های بالا دو مورد اول صحیح و مورد سوم نادرست است پس گزینه صحیحی گزینه 3 خواهد بود ولی گزینه 1 در کلید به عنوان گزینه درست انتخاب شده است
سوال 47:
شرط لازم و کافی برای یکتا بودن درخت پوشای کمینه عدم وجود دو یال با وزن یکسان است زیرا در صورت وجود این یال با استفاده از الگوریتم کروسکال اگر قرار باشد یال با این وزن در درخت پوشای کمینه وجود داشته باشد هر یک از آن دو یال قابل انتخاب اند ولی اگر وزن همه یالها متمایز باشد همواره درخت پوشای کمینه یکتا خواهد بود زیرا الگوریتم کروسکال در این حالت در هر مرحله تنها یک یال را می تواند انتخاب کند پس گزینه 1 صحیح است ولی در کلید گزینه 4 انتخاب شده است.

سوال 58:
طبق تعریف کتاب شبکه های کامپیوتری نوشته اندرو تننباوم/ ترجمه حسین پدرام و فرحناز پورفرد چاپ سال 1394 توسط علوم رایانه صفحه 645 و 646 رکورد نوع ns نام خدمت گذار نام مربوط به یک دامنه را مشخص می کند که همان name server محلی مربوط به آن دامنه است پس گزینه 2 صحیح می باشد ولی در کلید گزینه 3 انتخاب شده است

سوال 87:
طبق سوال 81 کنکور سراسری کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سال 1388 یک ارتباط سه تایی با ارتباط های دوتایی قابل نمایش می باشد و این دو هم ارز هم دیگر می باشند پس همانطور که از ارتباط سه تایی می توان به ارتباط های دوتایی رسید عکس آن نیز ممکن خواهد بود. از طرف دیگر در مورد موجودیت ضعیف باید توجه داشت که حذف موجودیتی که یک موجودیت ضعیف به آن وابسته است باعث حذف آن موجودیت ضعیف خواهد شد ولی در صورتی که این موجودیت ضعیف با یک موجودیت دیگر در پایگاه رابطه داشته باشد ممکن است دیگر موجودیت ضعیف به حساب نیاید که در این صورت گزینه 2 می تواند صحیح باشد

سوال 98:
این سوال اساسا اشکال دارد زیرا مبهم بوده و بیش از یک گزینه آن ممکن است صحیح باشد به عنوان مثال گزینه 1 می تواند صحیح باشد زیرا ممکن است نخ یک پردازه در حالت آماده باشد ولی پیش از اجرا شدن آن نخ ، پردازه خاتمه داده شود که در این صورت نخ نیز به حالت خاتمه می رود گزینه 2 نیز می تواند صحیح باشد در حالتی که از روش یک به چند استفاده می شود اگر یکی از نخ های پردازه مسدود شود کلیه نخ های دیگر آن پردازه نیز مسدود خواهد شد و ممکن است برخی از این نخ ها پیش از مسدود شدن در حالت آماده باشند. گزینه 3 نیز ابهام دارد زیرا حالت آماده در واقع همان آماده اجرا است و در این صورت گزینه 2 و 3 مفهوم یکسانی خواهند داشت


سوال 99:
محاسبه زمان های دسترسی در صورت استفاده از TLB نیازمند دانستن زمان دسترسی به حافظه اصلی است که در این سوال فقط زمان TLB داده شده و زمان دسترسی به حافظه داده نشده است

قبولی ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ #28779

 • میعاد نوشادی
 • غایب
 • تازه وارد
 • تعدادِ ارسال‌ها: 3
 • کارما (امتیازِ ویژه): 0
سلام دوتان من مهندس مکانیکم دوسدارم it بخونم بنظرتون کارم سخته؟

قبولي ارشد ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ #29078

سلام خسته نباشد
دوستان یه سوال ازتون داشتم، میخواستم بدونم من به چه درصدی یا چه رتبه ای حدودا می تونم سراسری ارومیه قبول شم؟ ممنون

پاسخ‌به: بحث درباره کنکور کارشناسی ارشد 96 مهندسی فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ #29118

 • فاطمه محمدیان
 • غایب
 • تازه وارد
 • تعدادِ ارسال‌ها: 2
 • کارما (امتیازِ ویژه): 0
سلام و خسته نباشید.
میخوام برای ارشد97 از الان شروع کنم.دیر نیست؟

. ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ #29235

 • فرزانه ادهم
 • غایب
 • تازه وارد
 • تعدادِ ارسال‌ها: 1
 • کارما (امتیازِ ویژه): 0
سلام
میشه بپرسم سطح سوالات چطور بوده و با چه رتبه ای میشه دانشگاه بیرجند قبول شد؟
 • صفحه:
 • 1
 • 2
 • 3
مدیران: مدیریت سایت
 • Share on Google+
 • Share on Cloob
 • Share on linkedin
 • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©