گرایشها و موقعیتهای شغلی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

گرایشهای رشته علوم کامپیوتر:

این رشته دارای دو گرایش «علوم کامپیوتر» و «نظریه تصمیم و مهندسی دانش» است که گرایش نظریه تصمیم و مهندسی دانش به تازگی به این رشته اضافه شده است.


موقعیت شغلی علوم کامپیوتر:

مشاغل مورد ارتباط با اين رشته با مهندسي نرم‌افزار داراي شباهت است اما بصورت كلي مي‌توان گفت كه فارغ‌التحصيل اين رشته نقش هماهنگ‌كننده نهايي و مديريت را در انتخاب راه‌حل‌ها و حل مسائل برعهده دارد.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
معدل امتياز : 3 ستاره

اسکرول به ابتدای صفحه
© 1393 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف