گرایشها و موقعیتهای شغلی کارشناسی ارشد مجموعه علوم کامپیوتر (کد 1209)

گرایشهای رشته علوم کامپیوتر در آزمون کارشناسی ارشد سال 94:

این رشته دارای دو گرایش «علوم کامپیوتر» و «علوم تصمیم و مهندسی دانش» است.

 

موقعیت شغلی علوم کامپیوتر:

مشاغل مورد ارتباط با اين رشته با مهندسي نرم‌افزار داراي شباهت است اما بصورت كلي مي‌توان گفت كه فارغ‌التحصيل اين رشته نقش هماهنگ‌كننده نهايي و مديريت را در انتخاب راه‌حل‌ها و حل مسائل برعهده دارد.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه
© 1394 مؤسسه آموزش عالی آزاد مدرسان شریف