مهارت شنوایی (Listening) آزمون IELTS

بخش شنوایی Listening

زمان بندی: 30 دقیقه (همراه با 10 دقیقه اضافه برای انتقال پاسخ ها به پاسخ نامه)

سوالات: 40 سوال در این بخش وجود دارد.

سوالات دارای انواع مختلفی هستند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Multiple, matching, plan/map/diagram labelling, form completion, note completion, table completion, flow-chart completion, summary completion, sentence completion, short-answer questions

قسمت بندی آزمون شنوایی

بخش اول: معمولا مکالمه ای بین دو نفر با کفتگوهای روزمره می باشد (برای مثال مکالمه بین دو نفر در هتل)

بخش دوم: تک گویی یک نفر در گفتگوهای روزمره می باشد (برای مثال تک گویی درباره برگزاری مراسم جشن یا یک کنفرانس)

بخش سوم: مکالمه ای بین دو تا چهار نفر در حوزه علمی یا تخصیلی می باشد (برای مثال مکالمه بین چند دانشجو درباره امتحانات یا پروژه ای تحقیقاتی)

بخش چهارم: تک گویی در زمینه یکی از حوزه های کاملا آکادمیک (برای مثال یک ارائه دانشگاهی)

هر بخش تنها یک بار پخش می گردد.

صداها معمولا توسط سخنگویان بومی زبان انگلیسی در کشورهای انگلیسی زبان می باشد.

تکنیک های آزمون: در آزمون تکنیک های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

Understanding of main ideas and specific factual information; recognizing opinions, attitudes and purpose of a speaker; and following the development of an argument

نمره دهی: هر یک از جواب های صحیح دارای یک نمره می باشند.

نمره ها از 40 حساب شده و به صورت نمره دهی از 9 برای کارنامه حساب می گردند.

تمامی نمرات به صورت عدد صحیح یا نیم می باشد (یعنی 7 یا 7.5) نه به صورت 7،25 یا 7،75

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©