مهارت گفتاری (Speaking) آزمون IELTS

بخش گفتاری Speaking

زمان بندی: 11 تا 14 دقیقه

آزمون: بخش گفتاری مصاحبه رودروری 3 بخشی با حضور یک ممتحن است. باید توجه داشته باشید که امتحان ضبط می شود.

قسمت بندی آزمون: 3 بخش در آزمون گفتاری وجود دارد

بخش اول مقدمه و معرفی (5-4 دقیقه)

ممتحن بعد از معرفی خودش از شرکت کننده درخواست می کند که خودش را معرفی کند. بعد ممتحن از شرکت کننده سوالاتی عمومی می پرسد. برای مثال سوالاتی درباره خانه و خانواده، شهر، تحصیلات و غیره.

بخش 2 تک گویی بلند (3 تا 4 دقیقه)

در این بخش ممتحن به شرکت کننده برگه ای شامل یک سوال می دهد که در آن سوالاتی درباره موضوع خاصی وجود دارد. شرکت کنندگان 1 دقیقه فرصت دارند تا بتواند برای صحبت آماده شوند (برای یادداشت برداری به شرکت کنندگان مداد و کاغذ داده می شود). سپس شرکت کنندگان باید بین 1 تا 2 دقیقه (ترجیحا 2 دقیقه) در باره موضوع (بدون مکث) صحبت کنند. در انتهای این بخش ممکن است ممتحن یک یا دو سوال درباره موضوع از شرکت کننده بپرسد.

بخش 3 بحث دو طرفه (4 تا 5 دقیقه)

در این بخش ممتحن سوالات بیشتری درباره موضوع بخش دوم از شرکت کننده می پرسد. این سوالات بیشتر حالت تحلیلی و استدلالی داشته و شرکت کننده می بایست توانایی دفاع از نظرات و ایده های خود را داشته باشد.

تکنیک های آزمون: در بخش گفتاری تکنیک های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

The ability to communicate opinions and information on everyday topics and common experiences and situations by answering a range of questions; the ability to speak at length on a given topic using appropriate language and organizing ideas coherently; and the ability to express and justify opinions and to analyze, discuss and speculate about issues

نمره دهی بخش نوشتاری: نوشته های شرکت کنندگان توسط مصححین مورد تائید آیلتس بر اساس چهار استاندارد بخش گفتاری آزمون تصحیح می گردد.

grammatical range and accuracy

fluency and coherence

pronunciation

lexical resource

تمامی نمرات به صورت عدد صحیح یا نیم می باشد (یعنی 7 یا 7.5) نه به صورت 7،25 یا 7،75
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©