مهارت نوشتاری (Writing) آزمون IELTS

بخش نوشتاری Writing

زمان بندی: 60 دقیقه

سوالات: 2 سوال

شرکت کنندگان در بخش اول باید حداقل 150 کلمه و در بخش دوم حداقل 250 کلمه بنویسند.

قسمت بندی آزمون درک مطلب:

2 بخش

بخش نوشتاری آکادمیک

در سوال اول به شرکت کنندگان یک نمودار، گراف، دیاگرام یا جدول داده شده و از آنها درخواست می شود که اطلاعات داده شده در آنها را به زبان خودشان شرح، خلاصه و یا توصیف کنند. ممکن است شرکت کننده مراحل یک فرایند، نحوه عملکرد چیزی یا روخداد و یا چیزی را توصیف کند.

در بخش دوم از شرکت کننده خواسته می شود که مقاله ای در پاسخ به سوالی تحلیلی و استدلالی بنویسند. موضوعات در حوزه عمومی بوده و برای شرکت کنندگانی که برای ادامه تخصیل در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری و یا دوره های حرفه ای می خواهند بروند، قابل فهم است.

هر دو بخش اول و دوم آزمون را باید به صورت رسمی (formal) نوشت.

بخش نوشتاری جنرال

در بخش اول به شرکت کنندگان سوالی داده شده و از آنها درخواست می شود که نامه ای در پاسخ به سوال بنویسند. نامه می تواند به صورت دوستانه، نیمه رسمی و یا کاملا رسمی است.

در بخش دوم از شرکت کننده خواسته می شود که مقاله ای در پاسخ به سوالی تحلیلی و استدلالی بنویسند. موضولات در حوزه عمومی بوده و نسبت به بخش دوم آکادمیک بیشتر حالت شخصی تر دارد.

 

تکنیک های آزمون: تکنیک های آزمون: در هر دو سوال، شرکت کنندگان باید به گونه ای بنویسند که توانایی خودشان را پاسخ گویی مناسب از لحاظ محتوا، سازمان دهی ایده ها، دقت در استفاده از گرامر و لغت نشان دهند.

بخش نوشتاری آکادمیک

در بخش اول آزمون، بستگی به نوع سوال (جدول، نمودار، دیاگرام) شرکت کنندگان باید تکنیک های زیر را فرا گیرند:

Ability to organize, present and possibly compare data; to describe the stages of a process or procedure; to describe an object or event or sequence of events; to explain how something works

در بخش دوم آزمون، بستگی به نوع سوال شرکت کنندگان باید تکنیک های زیر را فرا گیرند:

Ability to present a solution to a problem; to present and justify an opinion; to compare and contrast evidence, opinions and implications; to evaluate and challenge ideas, evidence or an argument

بخش نوشتاری جنرال

در بخش اول آزمون، بستگی به نوع سوال شرکت کنندگان باید تکنیک های زیر را فرا گیرند:

Ability to engage in personal correspondence in order to: elicit and provide general factual information; express needs, wants, likes and dislikes; express opinions (views, complaints etc.)

در بخش دوم آزمون، بستگی به نوع سوال شرکت کنندگان باید تکنیک های زیر را فرا گیرند:

Provide general factual information; to outline a problem and present a solution; to present and possibly justify an opinion; to evaluate and challenge ideas, evidence or an argument

نمره دهی بخش نوشتاری: نوشته های شرکت کنندگان توسط مصححین مورد تائید آیلتس بر اساس چهار استاندارد بخش نوشتاری آزمون تصحیح می شوند.

coherence and cohesion

task achievement/response

grammatical range and accuracy

lexical resource

باید توجه داشته باشید که بخش دوم آزمون 2 برابر بخش اول نمره دارد.

تمامی نمرات به صورت عدد صحیح یا نیم می باشد (یعنی 7 یا 7.5) نه به صورت 7،25 یا 7،75

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©