مهارت خواندن (Reading) آزمون TOEFL

بخش خواندن Reading

زمان بندی: 60 تا 100دقیقه

سوالات:

اين بخش از آزمون تافل معمولا شامل سه الی پنج متن آکادميک (هر کدام حدود 650 تا 750 کلمه) می باشد که چندین سوال را به همراه خواهد داشت. عمدتاسوالات شامل موضوع اصلی متن، اطلاعات جزئی، برداشت‌ها، نحوهٔ دیگر بیان جملات، جایگذاری جملات، و واژه‌های مترادف می‌باشد. مهارت‌هایی همچون خلاصه برداری، استنتاج ایده‌های اصلی و جدولبندی نیز در این سوالات مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دو ويژگي جدید بخش خواندن و درک مطلب در تافل اینترنتی:

· فهرست لغات کلمات کلیدی در متن موجود است.

· گزينه تجديد نظر این اجازه را به داوطلب می دهد تا بتواند در پاسخهايش در مواقع مورد نیاز تجديد نظر کند.

انواع سوالات بخش درک مطلب

 

· Factual information Identify information from text passage

•      3–6 per set

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Negative factual information Identify informationin the text that isnot true

•      2 per set at most

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Inference Identify information that is strongly suggested butnot stated

•      2 per set at most

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Rhetorical purpose Identify why authormakes a statement

•      2 per set at most

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Vocabulary Identify the meaning of a word in the text passage

•      3–5 per set

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Reference Identify the grammatical relationship between two wordsin the text

•      2 per set at most

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Sentence simplification Identify the choice that restates the sentence

•      1 per set at most

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Insert text Insert a sentence in the most appropriateplace in a passage

•      1 per set at most

•      4 answer choices each

•      worth 1 point each

· Prose summary Choose the three Readingmost important ideasin the passage

•      1 per set at most

•      6 answer choices each

•      worth 2 points each

· Fill in a table Complete a table organizing themain ideas

•      1 per set at most

•      multiple answer choices

•      worth 3–4 points each

 

نمره دهی: نمرات این بخش در فاصله 0 تا 30 می باشد که توسط رایانه محاسبه می شود.

Score

Level

22–30

High

15–21

]Intermediate

0–14

Low

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©