نحوه نمره دهی در GRE

نمرات آزمون جی آر ای به صورتی که در جدول مشاهده می کنید ارائه می شود:

بخش

نمره

نگارش تحليلي (يك بخش شامل دوقسمت)

6

(با فاصله هاي نيم نمره اي)

مهارت محاسباتي

170-130

(با فاصله هاي يك نمره اي)

مهارت زباني (دوبخش)

170-130

(با فاصله هاي يك نمره اي)

  • در هر آزمون ممكن است بخشي (نمره اي به آن تعلق نمي گيرد) پس از بخش نگارش تحليلي به صورت نا مشخص در بين سوالات اصلي قرار بگيرد كه به آن unscored section مي گويند.
  • در هر آزمون ممكن است بخشي (نمره اي به آن تعلق نمي گيرد) در پايان آزمون با هدف تحقيقاتي گنجانده شود كه به آن research section مي گويند.
  • اگر در بخشي به هيچ سوالي پاسخي داده نشود، هيچ نمره اي به آن بخش تعلق نخواهد گرفت.
 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©