بخش استدلال کیفی (Verbal Reasoning)

بخش استدلال کیفی

زمان بندی: 35 دقیقه

ااين بخش از آزمون دانش زباني داوطب را مورد ارزيابي قرار مي دهد. مهمترين فاكتور براي موفقيت در اين بخش دانش بالاي واژگان مي باشد چرا كه لغات مورد ارزيابي قرار گرفته آكادميك بوده و حتي براي خود انگليسي زبان ها نيز دشوار مي باشد.

در بخش استدلال کیفی توانایی های زیر سنجیده می شود:

· تحلیل و نتیجه گیری از یک گفتمان

·استنباط از اطلاعات ناقص

·فهم سطوح چندگانه معنیو استدلال منظور اصلی نویسنده

·گزینش نکات مهم و تمیز دادن آنها از نکات انحرافی، فهم معانی و خلاصه برداری از جملات و متن ها

·آنالیز کردن جمله ها، ایجاد رابطه بین جمله‌ها و قسمت‌های جمله

·برقراری رابطه بین لغات و اید‌ه‌ها

 

این بخش از سه قسمت تشکیل می شود:

1) تکمیل متن (Text Completions)

سوالات تکمیل متن همان سوالات متداول چند گزینه ای هستند که در شکل های مختلف مطرح می شود:

- یک جای خالی پنج گزینه

- دو جای خالی هر کدام سه گزینه

- سه جای خالی هر کدام سه گزینه

2) جمله معادل (Sentence Equivalence)

در سوالات جمله معادل داوطلب می بایست دو گزینه از شش گزینه ی موجود را طوری انتخاب کند که دو جمله ی حاصل با هم قرابت معنایی داشته باشند.

در بخش های text completionsوsentence equivalenceبه اصطلاحات زیر برای انتخاب منطقی ترین گزینه توجه کنید.

Clues

· Opposition : although, but/ conversely, despite/ except, however/ in contrast/ even though/ instead, instead of/ nevertheless, no/ no longer, nor, not/ not in the least/ not now/ not likely/ on the other hand/ paradoxically/ regardless/ while, yet

· Apposition : additionally,furthermore, also, and/ as well (as)/ at the same time/ besides, confirming/ even, just as/like, likewise/ moreover, or, other/ proving, similarly, still, such as

· Causal : since, because, given/ as a result, therefore, thus, so, consequently/ in turn, linked

· Illustrate or explain : for example, for instance/ namely, in other words, i.e.

3) درک مطلب ((Reading Comprehension

درک مطلب شامل سوالات مختلفی است که توانایی های افراد را در خواندن و درک انواع متون که معمولا دانشجویان در دوره های بالاتر از کارشناسی با آنها مواجه می شوند می سنجد.

هر متن از یک تا پنج پاراگراف تشکیل می شود.

سه نوع سوال در این بخش مطرح می شود:

· در سوالات Multiple-choice Questions (type 1) داوطلب می بایست از میان پنج گزینه یکی را انتخاب کند.

· در سوالات Multiple-choice Questions (type 2) داوطلب می بایست از میان سه گزینه یک یا چند گزینه را انتخاب کند (نمره ای برای پاسخ های نیمه صحیح در نظر گرفته نمی شود).

· در سوالات Select-in-Passage داوطلب می بایست جمله ای را در متن انتخاب کند که با توصیف صورت سوال همخوانی داشته باشد.

 

نکات کلیدی در سوالات درک مطلب

· همه ی گزینه ها را با دقت بخوانید و مراقب گزینه هایی که به صورت نسبی درست هستند باشید.

· از اطلاعات عمومی خود برای پاسخ به سوالات استفاده نکنید چراکه ملاک متن داده شده می باشد.

· به جای اینکه از متن خلاصه برداری کنید یاد بگیرید چگونه passage map"" طراحی کنید.

· لازم نیست جزئیات را بدانید، مهم این است که بدانید این جزئیات در کجای متن قرار دارد.

 

متن های کوتاه

· موضوع متن را بیابید. (خانواده) معمولا کلمه ای کلی است که در جمله اول قرار دارد.

· تمرکز متن بر کدام قسمت های این موضوع می باشد. (پدر و مادر)

· نظر شخصی نویسنده چیست؟ (به امر تربیت باید توجه بیشتری شود)نظر نویسنده ممکن است در جملات اول (thesis statements) یا جملات پایانی (concluding summations) قرار بگیرد.

· هدف این متن چه بوده است؟ (توضیح، انتقاد، پیشنهاد و ...)

متن های بلند

· علاوه بر موارد ذکر شده در قسمت بالا، نقش هر پاراگراف را در فهم کل متن بیابید. (ذکر مثال، دفاع از پیشنهاد ارائه شده، و...)

- به جملات اول و پایانی هر پاراگراف توجه ویژه ای داشته باشید.

- در پایان هر پاراگراف از درک کلی آن مطمئن شوید و سپس سراغ پاراگراف بعدی بروید.

نمره دهی: نمرات این بخش از 130 تا 170 متغیر است که با فاصله های 1 نمره ای ارائه می شود. نمره ی نهایی داوطلب بر اساس تعداد پاسخ های درست به سوالات مطرح شده می باشد که توسط رایانه محاسبه می شود.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©