بخش استدلال کمی (Quantative Reasoning)

بخش  استدلال کمی

زمان بندی: 40 دقیقه

سوالات:

این بخش توانایی داوطلب را در استدلال و تحلیل اطلاعات محاسباتی همراه با به کارگیری مهارت های ریاضی همچون آمار، جبر، هندسه، و احتمالات ارزیابی می کند.

این بخش توانایی های زیر را می سنجد:

· فهم ودرک اطلاعات کمی

· استدلال و تحلیل اطلاعات کمی

· حل مسائل به کمک مدل های ریاضی

· به کارگیری مهارت ها و مفاهیم پایه ریاضی شامل حسابان، جبر، هندسه، و تفسیر داده

نمره دهی: نمرات این بخش از 130 تا 170 متغیر است که با فاصله های 1 نمره ای ارائه می شود. نمره ی نهایی داوطلب بر اساس تعداد پاسخ های درست به سوالات مطرح شده می باشد که توسط رایانه محاسبه می شود.

 
  • Share on Google+
  • Share on Cloob
  • Share on linkedin
  • Add to delicious
اسکرول به ابتدای صفحه

تمامی حقوق قانونی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی مدرسان شریف است ©